top of page

2022 Jaar van De Geliefden

Stap voor stap komt de mensheid dichter bij haar wezenlijke essentie: eenheid. De mensen zullen steeds meer worden wie zij in Wezen zijn. Dit is het doel en het plan van het Al-Ene.

Vorig jaar, het jaar van De Hogepriester V*, zijn we op zoek gegaan naar gelijkgestemden en hebben we voornamelijk de focus gericht buiten onszelf. Terwijl we tijdens dit jaar, het jaar van De Geliefden VI, aangespoord gaan worden om verbinding te maken en te luisteren naar ons hart, ook als je je bevindt in een groep en juist in een groep met gelijkgestemden.

Het jaar hierna, 2023 is het jaar van De Zegewagen VII, zullen wij het bedrukkende achter ons gaan laten en een grote stap vooruit zetten. In 2024, het jaar van Gerechtigdheid VIII, komt er gerechtigdheid. En zo gaan we verder en verder in het proces, het mag niet overhaast worden…stap voor stap zijn we op weg zoals De Zot in het verhaal dat vertelt over zijn levenspad en dat je kunt zien als de mens die op weg is naar voltooiing*.

Het verloop van de menselijke groei gaat precies volgens plan. Op dit moment bevindt de mensheid zich in een fase van scheiding. Na de fase van de scheiding vindt de hereniging plaats dat in het alchemistisch proces* de conjunctio genoemd wordt. Het is de vereniging of het huwelijk van de tegendelen. Men spreekt in de alchemie en in de Jungiaanse psychologie ook wel van het heilig huwelijk en wordt in de tarot gesymboliseerd door de kaart De Geliefden.


De berekening van de jaarkaarten is eenvoudig. Je telt de getallen van het betreffende jaar bij elkaar op, dit brengt je tot de Grote Arcanakaart welke met de som correspondeert. Omdat de één-cijferige getallen de basisgetallen en grondtrillingen zijn brengen we de som van de getallen van het betreffende jaar terug tot één cijfer.

Getallen hebben naast kwantitatieve waarde ook een kwalitatieve waarde. Zij drukken naast een kwantiteit ook een kwaliteit uit. Het idee van Pythagoras was dat alles terug gebracht kan worden tot getallen. Getallen zijn symbolen en zoals bij ieder echt symbool gaat het hier ook om een betekenis die zogezegd van tevoren gevonden is. Het is niet gemaakt maar gekend door het bewustzijn. Getallen zijn dus een versleuteld symbool van verborgen kennis.


Dit jaar is een zes-jaar (2+0+2+2=6) en dit is het getal van de grote Arcanakaart De Geliefden. Dat wil zeggen dat we dit jaar de kracht ontvangen om de verantwoordelijkheid te nemen voor de keuzen die we maken vanuit ons hart. Nummer 6 is gerelateerd aan de trillingen en energieën van onvoorwaardelijke liefde.


Het getal 6 verwijst ook naar de kaart De Duivel XV want 1+5 is 6. Als je De Duivel en De Geliefden naast elkaar legt zie je duidelijk de tegenstellingen. De tarotkaart De Geliefden duidt op onvoorwaardelijke liefde. De Duivel verwijst naar voorwaardelijke liefde.*


Kies jij voor je ziel of verkoop je het aan de duivel?


Bij de Duivel worden we geconfronteerd met wat ons onvrij maakt, vaak zijn dit genoegens en materiële verlangens. De Duivel is onze innerlijke manipulator en weerhoudt ons van een gelukkig leven. Als we gaan inzien welke genoegens en materiële verlangens in de weg staan van ons spiritueel geluk kunnen we onszelf van deze ketenen bevrijden. Het omvat niet alleen het loslaten van verlangens en doelen maar ook het loslaten van onze afgelopen geschiedenis en onze toekomstige ambities. Daartoe ontvangen we dit jaar extra kracht, om recht te komen in onvoorwaardelijke liefde voor onszelf.


De vorming van verschillende groepen tijdens het vorige jaar is voor menigeen heilzaam geweest. Maar het gevaar van groepen is dat de moraal die er heerst bevestigend werkt. Er komt een soort van stereotiep denken en een tunnelvisie waardoor er geen plaats meer is voor een open dialoog. En juist nu hebben wij elkaar zo nodig omdat er veel pijn is geleden dat geheeld moet worden. Laten we elkaars handen vasthouden.


Wanneer we in staat zijn ver weg te blijven van oordelen en echt te luisteren naar ons hart kan het licht weer gaan schijnen. We kunnen respect hebben voor iedereen met alle verschillende visies en voor iedere keus die is gemaakt en voor alle verschillende soorten van bewustzijn met hun eigen realiteiten.


Als je bij een gevoel van respect kunt blijven kun je op een harmonische manier je eigen keuzes blijven maken die passen bij jou. Dat is de uitnodiging van De Geliefden, de kaart van het jaar 2022.


Liefde is de kracht die de transformatie zal leiden

(Manuela vd Knaap)*Lees meer over:

2021 Jaar van De Hogepriester de energieën van 2021

Het verhaal van De Zot over de weg naar voltooiing

Het alchemistisch proces op zoek naar goud

De Geliefden en De Duivel de betekenis achter het symbolische verhaal van Adam en Eva


484 weergaven

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page