top of page

Het is een Alchemistisch Proces

Is jou ook opgevallen dat de uitslag van alle verkiezingen op een klein percentage na precies in tweeën verdeeld zijn? Ons wordt ook duidelijk dat er voor alles voor- en tegenstanders zijn. Je zou met een bezwaard hart kunnen zeggen dat de polariteit in de wereld toeneemt, maar wat als het een fase is in een alchemistisch proces?


Het alchemistische proces

Je hebt waarschijnlijk wel eens gehoord van de oude alchemisten die het proces van lood naar goud probeerden te versnellen zodat zij in het bezit konden komen van veel van het kostbare goed. Er zijn ook de filosofische alchemisten. Hun queeste is ook het goud, maar dan is de zoektocht naar het goud in zichzelf.


Het blijkt dat de kennis die zij noteerden overeenkomt met psychische groeiprocessen. We weten van de Grote arcanakaarten in de Tarot dat zij de weg symboliseren van ieder mens om te komen tot heelheid en dus ook psychische groeiprocessen zijn.

De splitsing in de mensheid is al geruime tijd aan de gang. Velen ervaren de verdeeldheid ook in zichzelf. Het is een stap op de weg naar heelheid. Het is een alchemistisch proces dat bestaat uit verschillende bewerkingen. De processen die vooraf zijn gegaan aan de huidige verdeeldheid zijn eveneens een onderdeel geweest die moesten gebeuren om de psychische rijping van de mensheid tot wasdom te laten komen.

De alchemie is een weg van transformatie en zuivering en bestaat uit drie hoofdfasen. Het onedele metaal lood wordt getransformeerd in zilver en daarna in goud. Deze fasen weerspiegelen het proces van onze persoonlijke psychische ontwikkeling.

Het lood, de tijd van het nigredo is de zwarte periode die vooraf gaat aan het witte zilver, de fase van het albedo, waarin het donkere wordt weggewassen om te komen bij het rode goud, de rubedo fase. En heelheid is gerealiseerd.


Het Grote Werk van psychische groei kan alleen gedaan worden als voldaan wordt aan bepaalde voorwaarden. Zo moet je alert blijven en je vuur aanwakkeren, gelijk het vuur onder het alchemistisch vat dat verhit moet worden of getemperd. Het vuur symboliseert onze innerlijke kracht dat weergegeven wordt op de kaart KRACHT.

Het vat moet hermetisch gesloten worden en blijven. Deze voorwaarde doet denken aan de kaart DE KLUIZENAAR. De transmutatie moet in jezelf en door jezelf plaatsvinden. Er mogen geen andere invloeden bijkomen. De psychische problemen en inzichten moeten zonder beïnvloedingen van anderen ingezien worden en opgelost worden.

Nu kunnen we verder met het Grote Werk.

Ons valt op dat de polariteit van de mensheid nog nooit zo groot is geweest als op dit moment.

De separatio: de scheiding van het ruwe materiaal in twee componenten

Als je regelmatig tegen hetzelfde probleem aanloopt en hiermee aan de slag gaat krijg je inzicht in de tweestrijd in jezelf. Door met aandacht naar je onbewuste te luisteren en hier de tijd en de ruimte aan geeft krijg je zicht in wat zich afspeelt in jezelf. Je gaat de tegengestelden in jezelf zien en uit elkaar halen, van elkaar scheiden. Ook in de wereld zien wij overal dat er twee tegengestelde groeperingen zijn.

Het archetype HOGEPRIESTERES in ons, laat weten dat alleen onze innerlijke waarheid de juiste is en dat ieder mens een lichte en een donkere kant heeft.

Als de scheiding van de tegendelen een feit is zal men de tegenstellingen weer bij elkaar willen brengen.


De conjunctio: de vereniging of het huwelijk van de tegendelen

Er zal een innerlijke wens komen en een wens van de mensen wereldwijd, om harmonie te verkrijgen tussen de tegendelen. Na het aanbrengen van evenwicht tussen de twee tegengestelden worden zij herenigd.


Deze vereniging is een onbewuste innerlijke transformatie en wordt gesymboliseerd door de kaart DE GELIEFDEN.

Op de kaart MATIGING zien we dat de zon de wereld begint te verlichten maar het is nog onbewust. Veel onzuivere zaken zijn al in het licht gekomen zoals de misstanden in de kerk en de me-too beweging. De zon komt steeds hoger en zal steeds meer zijn licht laten schijnen op tal van zaken.

De transformatie wil zich verder ontwikkelen maar om plaats te maken voor het nieuwe moet eerst nóg meer van het oude afsterven.

De putrefactio: een proces van verrotting en afsterven.

DE DOOD van het oude is ingetreden. Het oude geeft zijn bestaan niet zomaar op en doet er van alles aan om zijn macht te behouden. Regels worden opgelegd en zelfs met nieuwe wetten willen de machthebbers de burgers onder de duim houden.

De duur en een positief resultaat van deze periode van verrotting en afsterven hangt af van de inzet van de persoon -en van het volk- in hoeverre degene zich bezighoudt met meditatie en contemplatie, kijken naar zichzelf en in vertrouwen blijft. Dit is de boodschap van de kaart DE STER.

Men moet doorzetten en gemotiveerd zijn, innerlijke KRACHT moet worden ingezet.

Men moet door de angst heen. De kaart DE MAAN vertegenwoordigt deze onzekere en onaangename tijd. Een tijd waarin karma en oude pijnen doorleefd worden zoals de pijn die kolonisaties van landen met zich heeft meegebracht, van vrouwenonderdrukking, slavernij, oorlogen en de pijn van genocides.

Het zijn de schaduwen van DE DUIVEL in ons, die nu in het licht komen en geaccepteerd moeten gaan worden en omarmd. Zodat wij persoonlijk én de hele mensheid zich kan verlossen van deze ketenen.

Corona is een handlanger van het onbewuste, van het persoonlijke én het collectieve onbewuste. Het is de kroon (lees corona) op de schepping, die de mensheid met haar veel te grote ego dacht te zijn, en die van DE TOREN is gestoten. Nu merken we dat er geen fundament is om op terug te vallen. Van binnenuit moeten de persoonlijke en de wereldstructuren veranderd worden om verder te komen in het alchemistisch proces naar heelheid.

Als de fase van De Dood niet goed of onvolledig doorleefd wordt heeft de onbewuste transformatie weinig zin gehad en moet men weer van voren af aan beginnen.

Maar als alles goed is gegaan zal de volgende bewerking een aanvang nemen.

De congelatio: de stolling van het vluchtige

Tenslotte komt er een einde aan het afsterven. De lucht is opgeklaard, DE ZON staat hoog aan de hemel, alles staat in het licht, niets is meer verborgen. De innerlijke transformatie die heeft plaatsgevonden kan nu in het dagelijks leven worden toegepast.

De sublimatio: het destilleer- en verdampingswerk

Het toepassen van de innerlijke ervaringen en het werken met de ontvangen inzichten uit het onbewuste moet herhaald worden. De kern wordt hierdoor steeds duidelijker en komt dichterbij.

Vanaf nu leef je altijd je echte zelf. Op de kaart HET OORDEEL staan de figuren op uit de dood. Nadat we ons oude zelf hebben afgelegd kan men als het ware Zelf uit de duisternis tevoorschijn komen. Het voelt als een openbaring, alsof je opnieuw geboren wordt.

Er is nu daadwerkelijk iets veranderd.

De exaltatio: de opheffing of de verheffing

Het zegel van het vat kan verbroken worden en het resultaat van het werk wordt zichtbaar in


Door het bovenstaande proces van bewustwording leer je onderscheid te maken tussen wat echt is en niet echt. Het is nu meer dan ooit nodig om dit te doen. Controleer de bronnen en zoek de feiten op. De werkelijkheid ziet er heel anders uit dan je denkt. We zijn beland in de chaos van De Duivel en De Maan en het is hiermee de komende jaren nog niet gedaan. Daarom is het heel belangrijk een goed zicht te krijgen op de werkelijkheid en te vertrouwen op je eigen innerlijke wijsheid.


Stel gerust je vragen als je die hebt, ik beantwoord ze graag voor je. Stuur een mail naar carla_sijtsma@hotmail.com

Dat je in vertrouwen mag blijven en meegaat met de stroom die goed is voor jou.

~carla~Voor dit artikel heb ik mij laten inspireren door het boek Alchemie en Psychologie van Van Birgelen en Ek

Boekentip: De Geheime Newton van Geert Kimpen ~een prachtige roman over het alchemistische leven van Isaac Newton~337 weergaven

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page