top of page

De Geliefden en De Duivel


De 22 Grote Arcanakaarten verbeelden de fasen in ons leven die wij als mens allemaal door moeten maken om te komen tot zelfrealisatie. Het zijn de archetypen, de algemeen menselijke ervaringen die, wanneer de tijd daar is, gevuld dienen te worden. Vaak voel je deze innerlijke energie goed aan en wordt je uitgedaagd de bijbehorende beproevingen te volbrengen. Het zijn als het ware inwijdingen.

De Geliefden

De kaarten De Geliefden en De Duivel zijn een weerspiegeling van de dualiteit op aarde. Bij De Geliefden verblijf je in het hemelse paradijs terwijl je bij De Duivel in de onderwereld verkeert.

De figuren lijken Adam en Eva voor te stellen. Deze kaart komt al spoedig te voorschijn in de reeks van de grote levenslessen. Tijdens dit stadium begint de bewustwording van de mens. Het is de val uit het paradijs. Het is de val uit de eenheid van de nog onbewuste mens. Deze mens met weinig zelfbewustzijn heeft geen kennis van zijn innerlijke dualiteit.

Na het eten van het fruit van de boom der kennis leren Adam en Eva dat er tegenstellingen zijn. Met andere woorden: nadat we kennis nemen van onze innerlijke dualiteit worden wij bewustere mensen. We komen tot het besef dat we een vrije wil hebben en dat we keuzes kunnen maken die uit ons eigen hart komen. Dat betekent ook dat we de verantwoording dragen voor die keuzes.

Het is een val uit de onbewuste heelheid maar daar tegenover staat dat het een begin is van een weg naar een bewuste heelheid. Bij De Geliefden is een bewustwordingsproces in gang gezet.

“De geest en de wereld zijn tegenstellingen en inzicht ontstaat waar ze elkaar ontmoeten”

(Bodhidharma)

De mens vervolgt zijn weg en bouwt een eigen leven op, sticht een gezin of werkt hard aan zijn carrière. En dan op een moment ziet hij dat er dingen zijn die zich herhaaldelijk tegen hem keren, het verloopt toch allemaal niet zo soepel als hij gehoopt had.

Hier komt de kaart De Duivel om de hoek kijken.


De Duivel

Als het goed is gaat hij of zij zich nu afvragen wat hij verkeerd doet. Als het goed is, want het kan ook zijn dat hij of zij iedereen en alles de schuld gaat geven van de tegenslagen die hij te verwerken krijgt. Dan blijft die Duivel hem parten spelen tot hij uiteindelijk een waarschuwing krijgt van buitenaf waar hij niet blij van wordt.

Het gaat er om verbinding te krijgen met het onbewuste tegendeel in jou waardoor je tegen dingen aanloopt. Het moet gezien worden ten einde deze dualiteit in jezelf op te lossen.

Je moet weten dat De Duivel een spelletje speelt en dat het de manipulator is in jou. Hij verbergt zich in jouw onbewuste regionen, je kan het zelf niet zien. Het begeeft zich in je schaduw. Dit is een innerlijke laag waar je alles hebt verborgen wat je niet wilt zijn, alles wat je verdrongen hebt. Het manipuleert je door je dingen te laten doen of zeggen waarvan je achteraf weet dat het niet goed was.

Als je de moed hebt om jouw Duivel onder ogen te zien en te aanvaarden zal het je niet meer zo snel in de tang kunnen nemen.

Je kunt erachter komen wat zich in jouw schaduw afspeelt door te gaan kijken naar wat voor jou het moeilijkste is om te doen of waar je jezelf het meest tegen verzet. De tarotkaarten kunnen je zicht geven op je onbewuste gedragingen. Een andere goede manier is om te kijken naar waar jij op projecteert in de ander. Waar sla jij op aan in een ander? Het heeft niets te maken met die ander. Degene is je spiegel en je ziet een aspect van jezelf dat nog onbewust is.

Het zijn geen aangename boodschappen die De Duivel ons geeft maar ze kunnen wel een verwijzing zijn naar een lichter leven. Als je bewust wordt van wat jou altijd onvrij heeft gemaakt kun je ermee leren omgaan. De kettingen om de nekken van de man en de vrouw hangen losjes. Wij kunnen onszelf eigenhandig bevrijden uit de ketenen van onze oude gedragspatronen.

Hadden we bij De Geliefden het besluit genomen om vanuit het hart onze vrije keuzen te maken, krijgen we bij De Duivel de mogelijkheid om van ware vrijheid te genieten door onszelf te bevrijden van wat ons eerder steeds onvrij heeft gemaakt.

“Wij zijn hier om onze beperkingen te overwinnen. Wij zijn hier om onze pracht en goddelijkheid te herkennen.

Het is aan ons om onze negatieve overtuigingen te overwinnen.”

(Louise Hay)

De dualiteit in jezelf kan verenigd en geheeld worden door het bewustwordingsproces. Werken aan een groter zelfbewustzijn zorgt voor meer zelfvertrouwen. Het brengt je naar een gelukkiger bestaan.

Het is mogelijk om vanuit de donkere onderwereld terug te keren naar de heelheid van het paradijs maar dan in een bewuste staat van zijn. Hoe mooi is dat?!


189 weergaven

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page