top of page

2020 Jaar van Het Oordeel

In 2019, het jaar van De Gehangene, hebben we de kans gekregen om te komen tot een ommekeer in onze patronen, onze verlangens, emotionele relaties of in onze overtuigingen. Deze energie is enigszins nog aanwezig en je wordt hierin nog steeds gedragen. De oude en de nieuwe energieën zijn al een paar maanden in elkaar aan het overvloeien. En misschien is er zelfs, tijdens de laatste maanden van vorig jaar, al iets van de nieuwe energie in de vorm van een soort van innerlijke vrede over je gekomen.


Ik gooide de muntjes van de I Tjing en wierp het Hexagram 'Vrede': "De hemel daalt af, de aarde stijgt op" . De uitleg is volgens de beschrijving: Je geest is in vrede, je luistert naar je ware Zelf, je bent volledig betrokken bij wat je doet. Veredel je betrokkenheid en je zal in al je werkzaamheden vrede vinden.

Tijdens het jaar 2020 zal ons een energie ten deel vallen die ons zal ondersteunen bij het proces van het uitbreiden van een volledige betrokkenheid in alle aspecten van ons leven.


Tot de tarotjaarkaart van 2020 kom je door de cijfers bij elkaar op te tellen en die te verbinden met het getal van de Grote Arcanakaart welke hierbij hoort. Je zou dus uitkomen op VIER, de kaart van De Keizer. Maar voordat we bij deze eindberekening zijn, komen wij eerst nog langs het getal 20 van de kaart Het Oordeel en het getal 22 van De Dwaas. Het dubbele getal TWINTIG, waaruit 2020 bestaat, en het meestergetal 22 zijn te bijzonder om dit niet mee te nemen in het bespreken van de wijsheden van de tarot voor dit jaar.Op de Grote Arcanakaart Het Oordeel zie je naakte figuren opstaan uit de dood. Nadat we ons oude zelf hebben afgelegd kan men als het Ware Zelf uit de duisternis tevoorschijn komen. Het voelt als een openbaring, alsof je opnieuw geboren wordt. In dit jaar zullen we geroepen worden te leven wie we in Wezen zijn. Als je gehoor geeft aan deze oproep breekt er een nieuw tijdperk voor je aan. Maar weet je, je werkt ook mee aan de collectieve heling van de mensheid. Als één van ons aan zijn eigen schaduw werkt dan werkt diegene ook aan de collectieve schaduw. Door ons eigen persoonlijke innerlijke werk te doen, dragen we bij aan de evolutie van onze soort.


"Ik wil mijn persoonlijkheid opbouwen

gebaseerd op datgene wat goed is

Mezelf ontdoen van wat niet langer ‘mij’ is

ik stap volledig in het licht"

(kaypacha)


Wanneer we collectief aandacht schenken aan de spirituele dimensie in onszelf zal voor de gehele mensheid het nieuwe tijdperk aanbreken. Het is de evolutionaire weg.


De energie van De Gehangene heeft ons begrip doen herzien ter voorbereiding op de overgang naar het nieuwe bewustzijn. Velen hebben vorig jaar een offer gebracht mede teneinde de mensheid te dienen door onze persoonlijke authentieke Ik te leven.

Dit jaar in het bijzonder word je gesteund in je wens om terug te keren naar je wezenlijke Zelf.


Volg de roep van je natuur en luister naar de stem in je binnenste, die je tot de vervulling van je hoogste bestemming brengt.

( Inner Childkaart ‘Aartsengel Gabriël’)


2020 is het jaar des Oordeels: houd op met het bekritiseren van anderen. Besef dat als je een oordeel velt over een ander dit een aanwijzing is naar iets in jezelf waarover je zou moeten oordelen. Kijk naar jezelf en wees eerlijk en objectief. De mate waarin je in deze objectiviteit bent gegroeid komt terug in de symboliek van de Grote Arcanakaart ‘De Dwaas’.


Halen we de twee nullen tussen 2020 uit dan komen we op het meestergetal 22, het getal waarin alle belangrijke kwaliteiten en kenmerken van de andere getallen zijn opgeslagen.


De 22 Grote Arcanakaarten in het tarotdeck hebben ieder een getalswaarde en symboliseren de reeks inwijdingen die wij als mens moeten ondergaan om tot voltooiing te komen. Als je aangekomen bent bij de 21e en laatste kaart van de cyclus , heb je een hogere graad van rijpheid verworven. Daarna stap je met de opgedane kennis in je knapzak, gelijk De Dwaas, een nieuwe volgende levensfase in.


De Dwaas draagt het getal 0 omdat hij aan het begin staat van een nieuwe levenscyclus. Maar De Dwaas is ook de verbindende kaart in de cyclus. Als 22e kaart bevindt hij zich tussen de 21e kaart en de 1e kaart van de volgende ronde in. Alle belangrijke kwaliteiten en kenmerken van de lessen die je geleerd hebt bij de voorafgaande uitdagingen van de Grote Arcanakaarten zijn opgeslagen in de kaart van De Dwaas. Die lessen heb je in de pocket, oftewel in je knapzak. De stok waar de knapzak aan hangt is gericht op de zon, het symbool voor De Ziel. De nieuwe energie zal je naar een nieuwe richting toetrekken en dit gaat een belangrijke rol spelen in het jaar 2020.


Alles lijkt aanvankelijk steeds chaotischer te worden. Er zullen gebeurtenissen op je pad komen die je zullen uitdagen. Hoe je hierop zal reageren is afhankelijk van je bewustzijnsniveau. Hoe groter je bewustzijn des te meer je in vertrouwen kan blijven en meegaan in wat zich aandient. De situaties zullen je meer en meer, soms dwingend, doen verankeren in jezelf.


De energie van het getal VIER, het getal van de grote Arcanakaart De keizer zal je helpen bij het aanbrengen van de nodige structuur en vorm geven aan je nieuwe leven.

De Keizer daagt je uit daadkrachtig op te treden. Je zult de kracht voelen om structuur en orde te gaan aanbrengen in de aanvankelijke chaos die hoort bij het begin van een nieuw proces. De keizer verbeeldt het archetype van de vader en is de scheppende kracht die uiteindelijk je dromen doen uitkomen.


430 weergaven

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page