top of page

Onze Verantwoordelijkheid (en meer van Christina)
Alleen wijzelf kunnen in onze innerlijke rust komen, in onze genezing en in onze liefde. Andere mensen kunnen ons helpen, maar de weg moeten wij zelf gaan. Daarom moeten we de verantwoordelijkheid die we voor onszelf hebben niet overlaten aan andere mensen of aan de spirituele wereld.


Op het moment dat we de verantwoordelijkheid opgeven die eigenlijk bij onszelf hoort, geven we ook een deel van onze creatieve kracht op. Niet in de zin dat we het niet meer hebben, maar in de zin dat we onze creatieve kracht op dit gebied niet meer doelbewust gebruiken omdat we er dan vanuit gaan dat iemand anders ons als het ware redden zal.


Al duizenden jaren zijn we eraan gewend geraakt door iemand geregeerd te worden. Maar het gaat erom dat we leren de verantwoordelijkheid die we voor onszelf hebben terug te nemen.

Alleen wij kunnen onszelf ‘redden’. De liefde die veel mensen aan de buitenkant zoeken is alleen in zichzelf te vinden.


Jullie Christina


Lees meer over dit thema in mijn blog Gerechtigdheid


GEBRUIK VAN ONZE MACHT


Als we weten dat we onze realiteit creëren met gedachten en gevoelens hebben we een grote verantwoordelijkheid voor onze gedachten die ook de gevoelens creëren.


Onze gedachten zijn zo krachtig en worden ook gebruikt door degenen die de aarde willen beheersen. Als ze iets op het fysieke vlak willen manifesteren, bijvoorbeeld een oorlog, kunnen ze dat niet zomaar doen want het bewustzijn van de mensen moet daar mee instemmen.


Als alle mensen geen oorlog zouden willen - dat wil zeggen, ongeacht met wie - dan zou er geen oorlog kunnen ontstaan. Omdat iedereen er dan op gericht is dat hij het niet wil.


Maar als mensen wijsgemaakt wordt dat oorlog ergens voor nodig of goed is of dat "de anderen" zo slecht zijn dat we het gewoon moeten doen zullen mensen innerlijk wel instemmen.


De machten op de achtergrond hebben dus de energetische toestemming van de mensen om dit te laten gebeuren. Daarom worden de media zo gecontroleerd dat ze ons duidelijk vertellen: "Dit is goed - dit is niet goed".


Als we willen dat deze invloed ons niet bereikt, moeten we eerst weten dat dit heel bewust gebeurt. Anders nemen we aan dat alles wat ons verteld wordt klopt en merken we niet eens dat dit met ons gebeurt.


We moeten dus weten dat onze gedachten doelbewust wordt gebruikt. Het is niet echt leuk maar het is de enige manier waarop we het kunnen veranderen en ervoor zorgen dat onze gedachten niet in die richting worden getrokken.EEN BESLUIT VAN ONZE ZIEL


De aarde verhoogt haar vibratie. Mensen kunnen ook meegaan in dit proces. Of men in deze incarnatie meegaat in dit proces hangt niet af van het feit of men een idee heeft hoe ascensie of vibratieverhoging werkt. Wat bepaalt of we meegaan in het proces is veel meer de beslissing van onze ziel, onze mentale oriëntatie en hoeveel liefde we in ons hebben. Weten hoe Verlichting werkt kan interessant voor ons zijn maar het begrijpen hangt niet af van Ascensie. Onze fysieke lichamen en energiesystemen passen zich aan de nieuwe energieën aan als we ervoor gekozen hebben om ervoor open te staan. Of we in detail begrijpen hoe deze aanpassing precies werkt is volgens mij niet cruciaal. Wat wel cruciaal is, is onze mentale afstemming en de liefde die we in ons hebben, ons mededogen en ons begrip. Daarom is er niets belangrijker dan te werken aan onze genezing en ons innerlijk te ontdoen van alles wat ons ervan weerhoudt onze liefde te ontvouwen.HEELWORDING IN JOU


Wanneer we een bepaald thema in onszelf helen, gaat deze energetische informatie naar het collectieve energieveld van de mensheid en naar onze familielijn, waardoor de trilling daar verhoogd wordt.

Door ons eigen genezingsproces maken we ook de mogelijkheid voor genezing in het collectief een stuk groter.

Terwijl we geleidelijk helen, kunnen we vrede vinden en ons hart weer meer openen.ONZE INNERLIJKE LEIDING


Ieder van ons heeft een eigen innerlijke leiding. Dat is onze intuïtie. Via onze intuïtie kunnen we onze ziel bewust waarnemen en voelen wat goed voor ons is. Uiteindelijk weten alleen wijzelf wat ons zielenpad is. Andere mensen kunnen ons ideeën aanreiken, maar alleen wijzelf kunnen werkelijk voelen wat goed voor ons is. In de maatschappij zijn we geprogrammeerd om onze verantwoordelijkheid en leiding over ons eigen leven aan andere mensen over te dragen. Daarom is het goed onszelf eraan te blijven herinneren dat we zelf verantwoordelijk zijn voor ons eigen leven en dat ieder van ons een eigen innerlijke leiding heeft. Dit betekent echter niet dat we alles alleen moeten doen, maar het vraagt ons om de macht die we zelf over ons leven hebben, terug te brengen naar onszelf en niet weg te geven aan anderen. Als we dit doen, kunnen we onze scheppende kracht veel bewuster gebruiken. Daardoor zullen we steeds moediger het pad van ons hart volgen.JEZELF GRONDEN OP AARDE


Als we ons vervreemd voelen van de maatschappij omdat we het gevoel hebben dat er veel verwrongen is, dan is het moeilijker om ons op aarde te gronden en ons thuis te voelen.

Maar pas als we ons kunnen gronden, dan kunnen we ons licht werkelijk naar de aarde brengen.

Hier is een lijst met een paar tips over hoe je jezelf kunt gronden op Aarde:


🌸 Je kunt je realiseren dat je wortels niet per se iets met de maatschappij zelf te maken hoeven te hebben, maar met de aarde. De Aarde is liefdevol.

🌸 Je kunt je ervan bewust worden dat de Aarde jouw aanwezigheid en liefde waarneemt. Het is een wezen met gevoel.

🌸 Je kunt je ervan bewust worden dat je niet alleen op aarde bent, maar dat er andere mensen zijn die van je houden.

🌸 Je kunt denken aan de goede dingen die hier op Aarde te beleven zijn.

🌸 Je kunt je herinneren dat er een reden is waarom je hier op Aarde leeft. Het is geen toeval. Het heeft een doel.

🌸 Je kunt je voorstellen hoe er vanuit je voeten en vanuit je wortelchakra wortels groeien naar het hart van de aarde.

🌸 Je kunt je hart openen en de aarde bedanken voor alles wat ze je geeft.

🌸 Je kunt jezelf ervan bewust maken dat je lichaam en alles wat je kunt aanraken afkomstig is van de Aarde en haar daarvoor bedanken.

🌸 Je kunt deze lijst naar behoefte aanvullen.


KAN DE VERLICHTING VAN DE AARDE VOORKOMEN WORDEN?


De aarde heeft op haar zielsniveau besloten dat zij wil terugkeren naar haar oorspronkelijke staat. En dit kan niet worden voorkomen. Je kunt niet tegen een planeet ingaan. Dat is gewoon niet mogelijk.

Er zijn mensen die megalomaan zijn en dat geloven. Maar dat kan natuurlijk niet.

De aarde ondergaat een verandering en de onverlichte krachten weten dat en proberen dit proces te keren en in een heel andere richting te sturen. Uiteindelijk lukt dit niet, al was het maar omdat de aarde het niet wil en omdat veel mensen ontwaken .

Ik heb het al gezegd, maar bepaalde dingen kunnen niet vaak genoeg herhaald worden: Dat we een heleboel liefdevolle wezens hebben die ons al heel lang in de gaten houden en die de mensheid keer op keer hebben geholpen. De mensheid zou al lang geleden zijn uitgeroeid of zou zichzelf hebben vernietigd.

Maar de mensheid bestaat nog steeds. Dat heeft niet zozeer te maken met het vermogen van de mensheid om zichzelf in stand te houden, maar meer met het feit dat we hulp hebben...


HET IS GEEN TOEVAL


Het is geen toeval dat we hier nu fysiek aanwezig zijn. Omdat we daardoor dingen kunnen doen die we niet zouden kunnen als we in ons fijnstoffelijke thuis waren. Daarom zijn we hier nodig. Ieder van ons heeft dus een ander levensplan en andere taken. Zolang we ons hart volgen, volgen we automatisch ons zielsplan, ook als we niet weten wat dat is.INNERLIJKE RUST VINDEN


We leven in een maatschappij waarin ons geleerd wordt dat we ons voortdurend met anderen moeten vergelijken.

Wanneer wij onszelf met anderen vergelijken, betekent dit dat wij het leven van een ander als maatstaf voor ons eigen leven nemen.

Maar ieder mens heeft een uniek leven. Geen enkel leven is vergelijkbaar met dat van een ander. We hoeven onszelf dan ook niet met anderen te vergelijken, maar in plaats daarvan leren de weg naar onszelf terug te vinden. En om onszelf te waarderen zoals we nu zijn.

Het gaat erom dat we onszelf als de norm zien. Als we dat doen, blijven we ook bij ons bewustzijn met onszelf en verliezen we onszelf niet in de verwachtingen en ideeën van andere mensen. Dit helpt ons onze innerlijke rust te vinden.VERLICHTING IS EEN STAP OP ONS PAD


Voor sommige mensen betekent de term ‘Verlichting’ dat men permanent innerlijke vrede ervaart. Voor anderen betekent verlichting dat men zich één voelt met alles en zich niet langer afgescheiden voelt.

Zowel het een als het ander heeft te maken met een hogere staat van bewustzijn en maakt ook deel uit van wat verlichting is.

Het is echter belangrijk te weten dat wij altijd blijven leren. Ons pad stopt niet op het moment dat we innerlijke vrede voelen. Of wanneer we ons verbonden voelen met alles en op dat moment het grote geluk voelen dat daarmee gepaard gaat.

Het maakt ook verschil of we korte momenten van verlichting hebben ervaren die daarna weer verdwijnen in het dagelijks leven, of dat we dit licht permanent kunnen beleven.

Maar zelfs als we het in ons dagelijks leven kunnen beleven, gaat ons pad verder. We blijven leren.

Verlichting is niet het einde van onze ontwikkeling, maar een stap op ons pad.


DE TOEKOMST LIGT NIET VAST


We kunnen niet altijd weten wat er in de toekomst gebeurt. Maar we kunnen weten wat er tot nu toe is gebeurd - of niet.

Natuurlijk zijn er dingen gebeurd die niet leuk zijn, maar vergeleken met wat er energetisch in het veld is, hebben veel dingen zich tot nu toe niet gemanifesteerd. Daar zijn verschillende redenen voor.

Eén daarvan is dat de toekomst niet vastligt en dat de ontwikkeling van verschillende zaken ook met ons mensen samenhangt. Bepaalde gebeurtenissen kunnen alleen plaatsvinden als de meerderheid van de mensen zich erin kan vinden. Om een gebeurtenis te manifesteren, hoort daar altijd een vibratie bij.

Als we er voor zorgen dat we in onszelf in acceptatie, liefde, vreugde of vertrouwen zijn, komt onze trilling daarmee overeen.

Dit is niet alleen mooi voor onszelf, maar het helpt ook het collectief van de mensheid. We maken allemaal deel uit van de mensheid en onze vibratie gaat het collectieve veld in als informatie. Daardoor verandert de resonantie telkens een beetje en dragen wij bij aan een betere en vlottere evolutie van de verandering.HET VERHOGEN VAN JE TRILLING


De verhoging van de trilling en de ascensie vinden niet alleen plaats op Aarde, maar ook in ons zonnestelsel. De andere planeten en de zon zitten in zo'n zelfde proces.

De Zon die wij aan onze hemel zien is energetisch verbonden met de Centrale Zon.

We kunnen via de zon energetische informatie krijgen die ons helpt ons bewustzijn meer te openen en ons DNA weer te activeren.

Zodra ons DNA weer volledig actief is, kunnen we vermogens als telepathie en telekinese weer gebruiken. Deze vermogens behoren toe aan de mens. Het zou eigenlijk normaal zijn voor mensen om deze vermogens te hebben.

Of iemand in deze incarnatie wakker wordt en zijn DNA reactiveert, hangt af van zijn bewustzijn. Sommige mensen kunnen nog niet wakker worden in deze incarnatie. Maar zij die het kunnen, zullen het doen.

Met hun bewustzijn zullen zij de grote verandering naar het goede mogelijk maken en daardoor ook helpen om de veranderingen die daarvoor nodig zijn, soepeler te laten verlopen.
LIEFDE


Liefde is eenheid en is het enige dat niet gescheiden kan worden.

Liefde betekent dat we mededogen en begrip hebben. Het betekent dat we vergevingsgezind zijn en dat we vergeven.

Liefde betekent ook dat we ons afscheiden van dingen die ons schaden, want ware liefde heeft niets te maken met alles goed vinden en overal ja op zeggen.

Ware liefde betekent ook het eerlijk onder ogen zien en heeft daarom niets te maken met het negeren van dingen die schadelijk zijn of met het hiervan goedpraten in onze gedachten.

Uiteindelijk zijn het waarheid en liefde die genezen. In ons persoonlijk leven, maar ook in het grote geheel. Daarom is het zo belangrijk dat we ons altijd op onze diepste kern richten, want die bestaat uit liefde en licht.ONS LEVENSPLAN


Ons levensplan, dat we zelf maken voordat we geboren worden, gaat altijd over het willen helen van bepaalde thema's, het willen erkennen van bepaalde zaken of het willen helpen van anderen met ons licht.

Ons levensplan is dus altijd positief voor ons ook al kunnen we dat niet altijd zo zien als we eenmaal hier op aarde zijn.

In ons levensplan plannen we niet elke week vooruit maar alleen globaal bepaalde omstandigheden. Hoe wij op deze omstandigheden reageren als wij op aarde zijn hangt van onszelf af. Dat is onze vrije wil.

Afhankelijk van onze reactie kan het zijn dat onze ziel daardoor ons levensplan aanpast.

Bijvoorbeeld, we willen misschien mededogen leren. Als we dat eenmaal geleerd hebben zullen de andere situaties, die we zouden hebben gekozen om mededogen te leren, niet meer voorkomen omdat de reden waarom die situaties in ons leven zouden komen al is vervuld.

Door de manier waarop we omgaan met de omstandigheden en gebeurtenissen in ons leven hebben we dus een zeer grote invloed op wat er daarna gebeurt.

Het feit dat we deze invloed hebben maakt deel uit van onze scheppingskracht.DE 4e DIMENSIE


Ik krijg vaak de vraag waarom men zegt dat de aarde nu van 3D naar 5D gaat en hoe het zit met de 4e dimensie.

De vierde dimensie is wat soms het astrale vlak wordt genoemd.

Deze dimensie bestaat, net als de derde dimensie, hier op aarde, maar veel mensen nemen haar niet bewust waar. Als je bewust fijnstoffelijke energieën kunt waarnemen, kun je ook het astrale vlak waarnemen.

Er is daar een grote diversiteit aan wezens. Er zijn lichtwezens, maar er zijn er ook die manipulatief zijn en de mensheid in hun greep willen houden. Dus niet alles is licht in de vierde dimensie en een deel van de manipulatie die wij hier in de derde dimensie hebben, komt uit de vierde dimensie.

Er zijn verschillende gebieden in de vierde dimensie. Er zijn gebieden die lichter zijn en andere die dat niet zijn.

Zoals ik het zie, zal de vierde dimensie na verloop van tijd worden gezuiverd van die wezens die niet klaar zijn om het licht te aanvaarden, omdat de aarde haar vibratie verhoogt. Die wezens die niet klaar zijn om zich aan te passen aan die trillingsfrequentie, zullen uiteindelijk de aarde moeten verlaten.

Het verhogen van de trilling van de aarde verandert niet alleen ons fysieke vlak, maar heeft ook een energetisch, reinigend effect.


ONZE SCHEPPINGSKRACHT


Hoe doelgerichter en bewuster onze gedachten en gevoelens door ons worden uitgezonden, hoe hoger ons bewustzijn, hoe groter hun effecten op het geheel.

Wij zijn ons veel te weinig bewust van onze invloed als individuele mens. De kennis van onze ware scheppingskracht is ons gedurende duizenden jaren opzettelijk onthouden.

Dat komt omdat onze scheppingskracht wordt afgeleid en in andere richtingen wordt gestuurd. Dit door ons voortdurend te confronteren met bijvoorbeeld angst. In een stemming van angst kunnen we niet creatief zijn en zinvolle oplossingen vinden.

We worden dan heel gemakkelijk gemanipuleerd door degenen die de mensheid momenteel in de richting van hun doelen willen sturen.

Daarom: versterk jezelf met positieve, bemoedigende zaken en gelijkgestemde mensen, zo vaak als je kunt!26 weergaven

Recente blogposts

Alles weergeven

Commenti


bottom of page