top of page

Kracht


We zijn allemaal in het bezit van eigenschappen die moeilijk onder controle te krijgen zijn en soms heb je het gevoel dat ze de boel saboteren. Je wilt er van af maar dit zal je nooit lukken. Het zijn je instincten, de driften die heel diep in jou gezeteld zijn.

De leeuw op de Grote Arcanakaart Kracht symboliseert de wildheid in ons, vanuit kerkelijk oogpunt de zondige natuur van de mens. Deze kaart wordt in andere tarotspellen ook wel Lust genoemd.

In het traditionele ‘Tarot de Marseille’ is Kracht de elfde kaart, het getal van de zonde. Want 11 is één meer dan de 10 geboden en geeft op deze manier de schending van de goddelijke orde weer… (Hajo Banzhaf – Symboliek der getallen)


Nog niet zo heel lang geleden werd de burgers door instituten als de kerk opgedragen deze lagere instincten, ook wel onze dierlijke instincten genoemd, te onderdrukken. Gehoorzaam deden en doen sommigen dit nog steeds, met alle gevolgen van dien:

Als eigenschappen worden weggedrukt groeien zij als het ware uit tot explosieven. Op een gegeven moment barst de bom. Als het niet op de ene manier geuit wordt dan komt het er op een andere manier uit. We zien dat dit altijd gebeurt op een destructieve manier. Het is zo powerfull dat je het maar beter onder controle krijgt dan het te onderdrukken.


Het is zeker wel mogelijk om onze dierlijke natuur te temmen. Van veel godinnen in de oude tijden is bekend dat ze vergezeld worden door leeuwen, het teken van de macht over de natuur. Je kunt je innerlijke leeuw dus onder controle krijgen, maar dit moet gebeuren met zachte hand zoals de vrouw op de eerste kaart ons toont.

Voor welke leeuw ben jij bang?

Voor de een kan het zijn dat hij zichzelf te bedachtzaam vindt of juist te gevoelig, of dat hij te vurig is of juist te passief, of noem het zelf maar op. Het zijn hoogstwaarschijnlijk dingen die je, voor zover je weet, altijd al hebt gehad en waar je goed in was. Ze horen bij je maar op een gegeven moment heb je het gevoel dat het uit de hand is gelopen. Je talent is een valkuil geworden en het zit je in de weg, het remt je nu af. Het gevolg is dat je niet meer houdt van jezelf zoals je bent. Daardoor heb je misschien wel de overtuiging dat je door andere ook niet geliefd bent. Diep van binnen ben je misschien wel bang dat je afgescheiden zult raken. Dit is heel vaak de diepliggende angst achter onze problemen.

“E-moties zijn energie in beweging. Als ze niet worden geuit, wordt de energie onderdrukt. Als energie moeten ze ergens heen gaan. Wanneer we emoties afwijzen, wijzen we de ondergrond en de essentiële energie van ons leven af.”

"Wat we niet kunnen voelen, kunnen we niet helen."

(John Bradshaw)

De kaart Kracht laat duidelijk zien dat je de leeuw, jouw innerlijke instinctieve natuur, kan temmen en onder controle kunt krijgen.

Tijdens het zoeken naar het gewenste evenwicht van je eigenschap moet je waakzaam blijven. Want vaak heb je helemaal geen zin om jezelf te beheersen en schiet je terug in je oude gedrag. Uit overmoed kun je maar al te gauw de teugels laten vieren en gaat de leeuw met je aan de haal. Dus blijf op je hoede.

Je zult dat wat je wilt veranderen in jezelf onder ogen moeten zien om het daarna te kunnen omarmen en te accepteren. De vrouw is het symbool voor de ziel, ons Hogere Zelf. Zij heeft moed verzameld en treedt de leeuw liefdevol tegemoet. Je mag met liefde naar jezelf kijken en in liefde jezelf volledig ontmoeten. Als je geduldig bent en je innerlijke kracht gebruikt om door te zetten zal je onevenwichtigheid in evenwicht komen en je zult je angsten overwinnen.

De liggende acht boven het hoofd van de vrouw is het symbool voor de eeuwigdurende beweging: het lemniscaat. Dit krachtige symbool laat zien dat de tegenstellingen uiteindelijk getransformeerd zijn tot een samenstelling. De verbondenheid van de beschaafde mens met zijn dierlijke natuur is geslaagd. Deze overwinning op de driften is duurzaam en harmonisch.

Merk op dat het lemniscaat op de kaart Kracht van Tarot de Marseille is verwerkt in de rand van het hoofddeksel van de vrouw.

De kaart Kracht wil je laten weten dat je de innerlijke kracht bezit om door te zetten. Houd moed en geef niet op! Het is de moeite waard.
199 weergaven

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page