top of page

2016 Jaar van De Kluizenaar


Na een roerig 2015 gaan we het jaar in van De Kluizenaar.

We zijn op een cruciaal punt aangekomen. Er is crisis en 2016 zal uitwijzen of de mensheid geleerd heeft of niet. De tijd van vooruitgang zal aanbreken óf we gaan terug naar af.

In het jaar 2016 krijgt de mensheid de kans om te beginnen met haar zuivering.


2 + 0 + 1 + 6 = 9 het getal van de grote arcanakaart De Kluizenaar

De universele energie van De Kluizenaar is een rustige contemplatieve energie. Er gaat een zekere rust genomen worden om actief naar binnen te keren en de dingen te overdenken. Een periode van zelf-bezinning wordt echt belangrijk. Zwijgzaamheid en terughoudendheid zal in de loop van dit jaar het meest gaan opvallen in de mondiale structuren, in het grote geheel.

Tijdens deze stilte zal men inzicht krijgen in de dingen die in de weg staan. Het gaat over oude verwondingen en het vaak religieus dogmatische denken dat nog sterk van invloed is op de gehele mensheid. Een en ander heeft dus een karmische achtergrond en veroorzaakt veel disharmonie. Als het goed is gaat er gezocht worden naar de liefdevolle waarheid en zal men alleen gaan vertrouwen op de diepe wijsheid van de mens. Pas als dit goed is doorgedrongen kan de evolutie van het mensenrijk verdergaan.

De Kluizenaar is altijd op zoek naar antwoorden en licht zichzelf bij met zijn lantaarn, symbool voor zijn intuïtie. Maar met zijn grote wijsheid kan hij ook een steun zijn voor een ander. Hij heeft veel kennis te delen. Dit jaar is voor alle mensen de gelegenheid en de uitdaging aanwezig om een licht te zijn voor de wereld en dienstbaar te zijn aan de mensheid.

Alles heeft zijn doel en hoort bij de ontwikkeling van ons bewustzijn. Stap voor stap zullen wij verder gaan, steunend op onze staf van Levenskracht.

De Kluizenaarsenergie en de individuele mens

Van de universele energie, waaraan de wereld onderhevig is, kunnen jij en ik profiteren. De energie heeft zijn neerslag op de individuele mens en als je verbinding hebt met je ware Zelf kan de rustige en introspectieve energie van dit jaar op je inwerken en doorstromen. Verbinding krijgen met jezelf is dus allereerst belangrijk en het beste wat je hiervoor kunt doen is de vonk zien in iedereen.

De individuele mens kan tijdens de zoektocht naar zijn innerlijke waarheid terugkerende patronen tegenkomen die zijn ontwikkeling tegenhouden maar juist het inzicht hierin kan de blokkade opheffen.

Als er verbinding is met je Zelf ervaar je dat je in contact staat met ieder ander en ben je echt met elkaar. De mensen krijgen steeds meer de behoefte hieraan. We realiseren ons steeds meer dat we een mensenfamilie zijn en dat we onze relaties zouden moeten opbouwen vanuit heelheid en licht naar meer harmonie.

We laten ons in beslag nemen door internet en het nieuws op tv en door goeroes en andere leraren. Maar onthoud dat degene die toegang vindt tot de stilte van zijn gedachten kennis zal maken met zijn eigen waarheid en zijn innerlijke leraar zal vinden. Als je de waarheid buiten jezelf zoekt vergeet je de leraar in jezelf. Wanneer je dit beseft vertrouw je op je eigen wijsheid en laat je je nooit meer iets door iemand anders aanpraten.

In 2016 zit ook het getal 16.......

Als men steevast gelooft in macht en geld en door deze vasthoudendheid flink opgeklommen is op de maatschappelijke ladder is de kans groot dat dit jaar de toren zal barsten. Als degene, zonder het beklimmen van de ladder der wijzen, hoog van zijn ivoren toren blaast zal hij vallen uit deze Toren, het symbool voor het ego. Dit zal gebeuren door geweld, het geweld van het zuiverende onweer. Want gezuiverd moet er worden, of men nu wilt of niet. Dat is de boodschap van De Kluizenaar. En als de persoon of de grootmachten het niet zelf onder handen nemen zal het universum hiervoor zorgen. En de manier waarop is niet altijd even fijn.

Je kunt het gevoel hebben dat je wereld instort of dat DE wereld instort maar wees niet bevreesd, wees nooit bevreesd.

De moeilijkheden die we nu tegenkomen kunnen angst opwekken en die angst kan negatieve beelden oproepen, slechte verwachtingen veroorzaken, waardoor we juist creëren wat we vrezen. Daarom is het zo belangrijk om in een positieve stroom te komen en te blijven.

Je tilt je zelf op als je de innerlijke verbinding hebt. Deze positieve energie stroomt niet alleen door jou heen maar stroomt ook naar buiten en verheft daarom iedereen die ermee in aanraking komt.

Als onze positiviteit blijvend is en sterk genoeg is wordt deze energie verspreid naar anderen. Het vermenigvuldigt zich en wie weet wie er allemaal mee in aanraking komt, stel je eens voor wat dat voor de wereld kan betekenen!

Wat je kunt doen als je toren is ingestort is beseffen dat in elke gebeurtenis een hoger doel verscholen is. Een shock of een crisis kan een ontnuchterend inzicht geven. We kunnen er een gouden randje aan ontdekken en er een positieve betekenis aan geven waar we verder mee kunnen. Soms kan een gebeurtenis pijnlijk zijn maar was het noodzakelijk om een verandering teweeg te brengen.

Alle grote mystici beweren dat het belangrijk is om vanuit een absoluut vertrouwen en geloof te werk te gaan.

------------------------------------------------------------------------

“Als we vastbesloten blijven, altijd het positieve verwachten, of de afloop nu precies was wat we dachten of niet, kunnen er wonderen gebeuren.

Er is geen sprake van schuld als het wel misgaat. We doen allemaal onze uiterste best. We moeten zorgen dat ons energieveld zo sterk mogelijk blijft en dat doen we door krachtig en vol vertrouwen te blijven geloven dat zulke problemen ons bespaard zullen worden.”

(uit 'Het Geheim van Shambhalla' door James Redfield)

------------------------------------------------------------------------28 weergaven

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page