top of page

2015 Jaar van De Gerechtigheid


2015 is het jaar van De Gerechtigheid, het is de achtste kaart van het tarotdeck. ( 2 + 0 + 1 + 5 = 8)

In 2014, het jaar van De Zegewagen, hebben veel volksgroepen kenbaar gemaakt het oude niet meer te willen. Hiermee is in de wereld een grote stap voorwaarts gemaakt naar verandering. Velen van ons weten hoe het in de binnenwereld oorlog kan zijn als je een innerlijke dualiteit ervaart. En zo is het ook in de buitenwereld. Wij willen van het oude af maar het oude maakt veel bombarie en wil niet zonder slag of stoot los laten. Dit is precies wat er gebeurt in onszelf én in de wereld.

Bij het binnengaan van het volgende jaar is deze dualiserende energie niet in een keer voorbij. Het zal langzaam uitdoven naarmate de tijd verstrijkt. Eerst zal door deze oude energie van De Zegewagen heen, de energie van De Gerechtigheid zich verweven. “Gerechtigheid zal geschieden!”, dat is wat men roept en wat de mensheid wil.


De Gerechtigheid nummer 8 of 11?

Arthur Waite, co-creator van het Rider Waite Tarotdeck heeft in de reeks van de grote Arcanakaarten de kaarten Gerechtigheid en Kracht verwisseld. In dit deck is de achtste kaart de kaart met de naam Kracht. Volgens het traditionele deck ‘Le tarot de Marseillle’ komt De Gerechtigheid op de achtste plaats en deze nummering houd ik aan als het gaat om numerologie met betrekking tot de tarotkaarten

De Gerechtigheid als collectieve energie

Als je deze kaart goed bekijkt valt onmiddellijk op dat het hier gaat over het nemen van een wel overdachte en verstandige beslissing. Zoals Vrouwe van Justitia doet maar dan anders. Immers op de kaart De Gerechtigheid heeft de figuur geen blinddoek om. Dit symboliseert dat het hier gaat om een objectief oordeel. Men kijkt goed naar het eigen aandeel en heeft de kwaliteit om de eigen betrokkenheid toe te geven.

De mensen willen eerlijk behandeld worden. Dit jaar zal het besef in de wereld komen dat men eigen verantwoordelijkheden onder ogen gaat zien. Er zal ruimte komen voor onderhandelingen en dit is de aanzet tot het in evenwicht komen van de wereld. Gaandeweg kan men een beginnend gevoel van gelijkwaardigheid gaan ervaren.

De kaart vertelt ons dat wij zelf verantwoordelijk zijn voor ons doen en laten en wat ons overkomt. Het gaat over het diepe besef dat wat wij in de buitenwereld beleven een weerklank is van ons eigen zijn en handelen.

De kosmische wet van je zult oogsten wat je gezaaid hebt zal doordringen in het collectieve bewustzijn en hiermee maken wij als mensheid een grote sprong in onze ontwikkeling.
16 weergaven

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page