top of page

2012 Jaar van De Hogepriester


Volgens de numerologie is het getal 5 het symbool voor 2012 (2+0+1+2) en betekent kort gezegd: beweging en verandering. Volgens de getallensymboliek in de tarot is De Hogepriester de kaart voor het jaar 2012. De Hogepriester zie ik ook als inwijdingspriester, we worden als het ware ingewijd in een nieuwe tijd. De Hogepriester leert ons dat wij erop mogen vertrouwen dat alles in het leven zin heeft en dat genegenheid voor elkaar in dit jaar zal toenemen. Hiermee biedt deze kaart ons een gunstig vooruitzicht voor het jaar 2012. Maar….


Over het jaar 2012 wordt veel gespeculeerd. Allerlei scenario’s passeren de revue, waaronder ook doemscenario’s zoals het tegemoet gaan van het einde der tijden. Dit is al vele malen voorspeld en de wereld is nog nooit vergaan dus zo’n vaart zal het niet lopen.

Wij kunnen er niet onderuit dat de wereld aan het veranderen is. Deze transformatie komt ook tot uitdrukking in de kosmologische astronomie. Volgens de astronomie gaan eind 2012 de sterrenconstellaties in ons zonnestelsel een grote nieuwe cyclus in. Deze gebeurtenis markeert een nieuw tijdperk binnen ons universum. Een overgang naar een nieuw tijdperk gaat altijd gepaard met veranderingen en geschiedt geleidelijk. De verandering is reeds ingezet. Wij staan al een tijd onder invloed van dit nieuwe tijdperk zoals wij gemerkt hebben aan het natuurgeweld, de financiële crisis en de volksopstanden overal in de wereld.


Een verandering gaat gepaard met chaos en uit deze chaos zal weer iets nieuws ontstaan.

De enige manier om heel door deze tijden heen te komen is je niet teveel te richten op wat wel of niet gaat gebeuren want hierdoor raak je uit balans. Blijf steeds in verbinding met je kern en laat jezelf niet afleiden door doemscenario’s. Alleen als je verbonden bent met je innerlijke waarheid kun je de juiste beslissingen nemen.


Niemand kan met zekerheid zeggen wat de toekomst ons gaat brengen maar ik geloof graag dat deze tijd een periode is waarin de mensheid gaat leren om in harmonie met elkaar en de kosmos te leven om te komen tot meer eerlijkheid, tevredenheid en geluk in deze wereld.

Getallen zeggen ons meer dan alleen maar de aanduiding van hoeveelheden. Voor de wetenschapper Pythagoras, die leefde in de 6e eeuw voor Christus, waren de getallen symbolen van een goddelijke wereldordening en de sleutel tot de harmonische wetten van de kosmos.

Getallen zijn bewegende energieën en zoals je hierboven hebt kunnen lezen heeft het universele jaargetal invloed op de belangrijke trends en gebeurtenissen in de wereld.34 weergaven

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page