top of page

De Kaarten Leren Lezen


De kaarten leren lezen

De tarotkaarten bevatten de ware kennis van de kosmos en kunnen geheimzinnig lijken voor degene die zich er nog niet in hebben verdiept. Het leren lezen van de kaarten kan een langdurig proces zijn maar dat hoeft niet. Voor de een zal het makkelijker zijn dan voor de ander, maar er met passie in gaan zal zeker helpen bij het leerproces.

Het leren lezen van de kaarten zal leiden naar het intuïtieve weten, waar het bij het duiden van de kaarten uiteindelijk om gaat. Deze innerlijke kennis kan niet aangeleerd worden maar je kunt wel leren er van binnenuit verbinding mee te maken en het dan te gebruiken bij het lezen van de symboliek op de kaarten. Het bestuderen van de tarotkaarten helpt je dus bij het krijgen van die verbinding.

Om de kaarten te kunnen lezen is het ten eerste belangrijk dat je de structuur kent van het tarotdeck en de basisbetekenissen van alle afzonderlijke kaarten.

Velen willen zich direct al verdiepen in elke kaart en de betekenis weten van elk klein detail. Het advies is om je daar in het begin niet mee bezig te houden. Het beste is om eerst de basisbetekenissen te leren. In de loop van de tijd zal je gaan merken dat je meer en meer vanuit jezelf verdieping zult krijgen in de afbeeldingen op de kaarten.

Je moet eerst met de symbolentaal vertrouwd raken om de betekenis ervan langzamerhand te leren verstaan. De symbolen ga je dan begrijpen doordat je gaat leren kijken met je intuïtie en dan pas zou je, als je dit wilt, je kunnen verdiepen in de details op de kaarten.

Om deze zelfde reden is het verwarrend om tarotboeken of symbolenboeken te raadplegen. Je zult veel verschillende betekenissen van elk symbool of iedere kaart tegenkomen en dit maakt het duiden van de kaarten er in het begin niet makkelijker op.

Aanvankelijk is het voor de beginner het moeilijkst om de kaarten in een legpatroon met elkaar te verbinden en ze op elkaar aan te laten sluiten. Wat ook één van de moeilijke dingen is, is dat de kaarten niet één enkele betekenis hebben. Soms heeft een kaart een paar basisbetekenissen tegelijk en soms komt een kaart helemaal niet overeen met een van de basisbetekenissen.


Lees, naast het bestuderen van de tarotkaarten, ook veel over esoterische kennis. Mediteer en doe onderzoek in jezelf, leer jezelf kennen. Dit alles zal je leiden naar een diepgaande kennis over het universum. Je zult grootse ontdekkingen doen welke je nooit verwacht had!


55 weergaven
bottom of page