top of page

Het ontstaan van het tarotspel


Over Atlantis, de Gypsies en de tempeliers

Dat ik een aantal jaar geleden gefascineerd raakte door de tarot is niet zo verwonderlijk als je bedenkt dat in de tarotkaarten oeroude kennis van de mensheid verborgen ligt. Er zijn veel legendes omtrent het ontstaan van dit oude kaartspel. De broers Onno en Rob Doctors van Leeuwen schrijven in hun boek ‘De tarot in de herstelde orde’ uitgebreid over de geschiedenis vanaf het ontstaan in het land van Atlantis via de tijd van Alexander de Grote naar de zigeuners en de Tempeliers in de middeleeuwen naar de tijd van nu.

Het oudste bewijs van de tarot stamt pas uit de 15e eeuw en dat komt omdat deze kennis in de tijden daarvoor niet door priesters op schrift is gezet maar alleen aan ingewijden mondeling werd overgedragen. Zij vreesden misbruik door mensen die er niet op een zuivere manier mee om zouden gaan. Maar ook waren zij bang dat de taal van die oeroude kennis verkeerd begrepen zou kunnen worden want het taalgebruik was alleen voor ingewijden te bevatten.

Op dit moment in de geschiedenis is de beschikbaarheid van de esoterische kennis enorm toegenomen. De auteurs schrijven: "de mens is nu opnieuw bezig kennis te nemen van zijn goddelijke herkomst. Er zullen zich in dit nieuwe tijdperk vele mogelijkheden aandienen tot individuele ontplooiing. Indien hij in staat is zijn goddelijke herkomst te aanvaarden zal hij zijn eigen priester worden. Op weg daarheen zal de objectieve kennis, vervat in de tarot, hem kunnen bijstaan."

Die oeroude kennis gaat over de cyclus van leven en dood. Deze wijsheid is universeel en onafhankelijk van elkaar door de mensheid doorleefd en bestudeerd en heeft van daaruit gestalte gekregen. “Want de mens draagt deze objectieve kennis ook in zichzelf en zal hier in principe op gelijke wijze uiting aan geven.”

Gedurende de tijd hebben verschillende occultisten zoals bijvoorbeeld Waite en Crowley, de volgorde van de kaarten veranderd en andere namen gegeven aan de diverse archetypische afbeeldingen. Er zijn in de loop der tijd veel verschillende subjectieve tarotdecks ontworpen. Het tarotdeck dat in 1910 gelanceerd werd door Arthur Waite maakte de tarot toegankelijker voor de gewone mensen, het is tevens het meest neutrale deck.

Volgens de legenden was de tarot ter inzage aanwezig in de grote bibliotheek in Alexandrië en zodoende kon de tarot verspreid raken onder het volk, welke het gebruikte als vraagbaak en orakel. Na de grote brand in het jaar 642 is er niets meer overgebleven van deze grootste bibliotheek in de Oudheid dus ook hier zijn geen bewijzen terug te vinden van de oorsprong van de tarot.

Sommige symbolen op de tarotkaarten vinden we terug in het oude Egypte en daarom zou het begin van de tarot hier gezocht kunnen worden. In de Bijbel wordt de Terafim genoemd als kostbaar waarzegmiddel. De Terafim waren beeldjes van huis- of familiegoden in menselijke gedaanten. Men kan zeggen dat dit een voorloper van de tarot is geweest.

Tarot kan ook een boek met wetten en wijsheden (Tora) zijn geweest van een joodse sekte die zich in de eerste eeuw in Alexandrië had gevestigd.

De Romany’s die vanuit India door Egypte reisden hielden de Tarot-tabletten lange tijd bij zich en gebruikten deze als een filosofisch instrument. De tabletten zwierven door Azië als ‘Tarot van de Gypsies’ (de naam Gypsies is afgeleid van Egypte).

De zigeuners bleven met de tarot werken en hebben vooral het voorspellen met de kaarten ontwikkeld en uitgedragen.

In het jaar 1079 veroverden de tempeliers Klein-Azië op de Turken. Hierna werd de orde der Tempelieren opgericht. De tempeliers waren zeer geïnteresseerd in de Arabische cultuur waartoe ook het kennissysteem van de tarot behoorde. Zij brachten de tarot mee naar West-Europa.

De Orde der Tempelieren had een grote invloed op de economie en de cultuur en ten tijde hiervan ontstond in de twaalfde eeuw het spirituele genootschap van de vrijmetselaarij. Deze orde is tot stand gekomen uit kathedraalbouwers, architecten en andere bouwkundigen.

Deze ‘metselaars’ hadden een grote bewegingsvrijheid. Zij vormden groepen waarin naast bouwproblemen ook filosofische en religieuze vraagstukken werden besproken. Waarschijnlijk hebben de vrijmetselaars de tarot leren kennen via de tempelieren.

De oudst bekende tarotspellen zijn de tarocchi-kaarten uit Noord-Italië en bestaan uit de 22 grote arcanakaarten zoals het kaartspel van Visconti uit 1415.

In de 16e eeuw werd het beroemde Tarot de Marseille gemaakt en is mogelijk ontstaan door samenvoeging van het tarocchi-spel bestaande uit de 22 grote arcana en de 56 speelkaarten. Sindsdien bestaat een tarotspel uit 78 kaarten.

Door de oppositie van de Kerk gingen de tarotisten ondergronds. In het openbaar verdwenen de grote arcanakaarten opnieuw uit het kaartspel behalve De Dwaas. Deze kaart bleef in het moderne kaartspel en is bekend als de Joker. De hofkaarten Koning en Koningin blijven en Ridder en Schildknaap zijn samen de Boer geworden. De kaarten van de kleine arcana met de 4 kleuren (harten, schoppen, ruiten en klaveren) zijn verder gegaan in het kaartspel en tot op de dag van vandaag wordt hiermee nog steeds gespeeld.

De macht van de kerk nam af. Een tijdperk van nieuwe ontdekkingen in de wetenschap brak aan. Er zijn veel mooie dingen ontwikkeld op het gebied van technologie. Het rationele denken vierde sinds de 18e eeuw hoogtij en ten gevolge hiervan is eind vorige eeuw een tegenreactie ontstaan in de vorm van een grote belangstelling voor gevoelszaken als spiritualiteit en mystiek.

Het moment is aangebroken dat de mensen zelf het leven in handen willen nemen en hun bewustzijn willen verruimen. En zoals de gebroeders Doctors van Leeuwen laten weten: ”Op weg daarheen zal de objectieve kennis, vervat in de tarot, mits goed weergegeven en ten goede aangewend, hen kunnen bijstaan.”

-------------------------------------------------

De oorsprong van de naam TAROT (bron: De Tarot als gids voor het dagelijks leven door Hajo Banzhaf)

Ook over de oorsprong van de naam Tarot bestaan verschillende theorieën. Hieronder volgen er een paar.

  • De naam tarrochi duikt voor het eerst op in de 15e eeuw in Noord-Italië. Daarom kan de naam in verband gebracht worden met een zijrivier van de Po: de Taro

  • Anderen zeggen dat het Egyptische tar ‘weg’ en ro ‘koning’ betekent en de Tarot dus de koninklijke weg aangeeft.

  • En dan is er de verklaring die wijst op de overeenkomst tussen de woorden tarot en tora. De Tora is de benaming van de vijf boeken van Mozes en is tevens een synoniem van de goddelijke wet.

  • De naam Tarot is misschien van Franse oorsprong en zou dus uitgesproken moeten worden als ‘taro’ maar degene die ‘tarot’ zeggen wijzen er wellicht op dat de letter T het begin en het einde met elkaar verbindt en hiermee de gedachte van het Rad laten doorklinken:

T

A O

R


61 weergaven
bottom of page