top of page

Kroonbericht: De val


Boven de kaart De Zon en Bekers III ligt op de positie van het heden de grote arcanakaart De Toren.


De bliksem is ingeslagen....

De spanning tussen de zucht naar materialisme en de roep van de ziel zijn te groot geworden en is tot ontlading gekomen.


Iedereen is getroffen, misschien in zijn gezondheid, in zijn portemonnee of in een ander persoonlijk thema.

De val is diep, de pijn is groot.


Evolutie is een eeuwigdurende beweging en het is gezond om hierin mee te bewegen. In de wereld is heling van de yang-energie en een verschuiving hierin naar meer zachtheid al een aantal jaar aan de gang. Zij die mee hebben bewogen en dus naar hun hart hebben geluisterd hebben de afgelopen jaren veel innerlijk werk verricht. Ze zijn door intense periodes gegaan met angst, pijn en verdriet. De filosofische alchemisten noemen dit het Grote Werk, anderen noemen het de weg van de Held of Heldin.


Degene die tegen de evolutionaire stroom zijn in gegaan, diegene die hun innerlijk werk vermeden hebben, krijgen het nu extra zwaar. Zij dachten de kroon te zijn op de schepping en onkwetsbaar te zijn maar zij hebben geen fundament om op terug te vallen. Hun grote gouden kroon, met andere woorden hun ego, wordt van de toren gestoten.


Deze situatie lijkt sterk op de val van de held Bellorophon die van de rug van zijn vliegend paard Pegasus is gevallen:

Bellorphon wilde graag een held zijn en omdat hij deze wens had kwamen uitdagingen op zijn pad. Hij versloeg, met hulp van zijn goddelijke vliegend paard Pegasus, twee maal monsterachtige schepsels. Op dit hoogtepunt van zijn geluk greep hem de overmoed die zijn ondergang zou worden. Steeds meer begon hij zich in te beelden dat ook hij behoorde tot het godenslag van de hemel (komt bekend voor).

Hij riep Pegasus en sprong op de sneeuwwitte rug en zweefde in overmoedige zaligheid door de lucht. Maar plotseling weigerde het paard, het begon te steigeren en wierp zijn berijder af (de val uit De Toren). Bellorphon komt in een doornbos terecht, verwond zijn ogen en wordt blind.

Deze mythe wil ons leren dat hoogmoed komt voor de val.


De I Tjing zegt hierover het volgende:

"De duistere gevaarlijke periode waarin zij zich bevinden in aanmerking genomen, treden zij zich enigszins aanmatigend op jegens mensen en gebeurtenissen. Deze puur zakelijk ingestelde mensen weigeren in te zien dat de heersende duisternis op hen van toepassing is, en zij gaan vrolijk verder – recht op de moeilijkheden af. Zij hebben echt letsel veroorzaakt en moeten op echte vergelding rekenen."


Kaypacha zegt: "Het is erg dat dood en paniek en een economische crash nodig zijn om ons wakker te maken, en te komen en blijven in onze hartruimte. Op dit moment openbaart zich de her-opkomst van de behoefte aan het vrouwelijke (de yin-energie)."


Chaos is nodig om het systeem te veranderen, het systeem van de financiële en onderdrukkende wereld. Het is een kosmische wet.


25 maart 2020
Kroonbericht 2: Yin en yang

Kroonbericht 3: De val

Kroonbericht 5: De invloeden

Korte samenvatting van de vijf kroonberichten

145 weergaven

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page