top of page

In de storm is de balans perfect

De kosmos is een geordend geheel. Veel mensen denken dat de wereld een chaos is waarin zij zelf geen zeggenschap hebben. Maar als je in cyclussen gaat denken ga je de ordening zien en is er geen chaos meer, je ziet de perfectie in de chaos.


Alles heeft een cyclus zoals je kunt zien in de seizoenen, in dag en nacht en in mensen, dieren en planten die komen en gaan, maar ook de aarde die in 365 dagen om de zon draait en de planeten die geordend in het universum mee bewegen. Ook wij mensen zijn een onderdeel van een cyclus en als je je plek hebt gevonden in jouw cyclus zit je in de flow en komt het goede naar je toe.


Er is een grote verandering gaande op aarde. Veel processen komen in deze periode bij elkaar waardoor het een chaotische tijd lijkt. Er is teleurstelling, pijn en verdriet maar als je dieper kijkt of juist uitzoomt zie je dat wij ons ook in een vruchtbare tijd bevinden. We zijn op weg naar een energie met meer zachte eigenschappen als verbinding en eenheid, dit noemen we Yin-energie. De Yin- en Yangenergieën zijn uit balans geraakt en volgens de natuurwet zal de te ver door ontwikkelde overheersende en een-puntige Yangenergie omslaan in zijn tegendeel, dus in een energie die meer Yin laat zien. We stevenen af op een nieuw paradigma, een nieuwe aarde met nieuwe denkbeelden en nieuwe modellen.


En volgens het alchemistisch proces komt er na de onbalans een verwijdering (dat is wat wij nu ervaren). Na de verwijdering komt in het proces een overgang naar verbinding en samenwerking.


Tevens staan wij, gezien vanuit de cyclus van de planeten, nu midden in een verandering van tijdperken. Wij staan op het punt om uit het Vissentijdperk te komen en het nieuwe tijdperk van Waterman te betreden, het tijdperk van eenheid in diversiteit.


Volgens de Amerikaanse astroloog Armstrong, die zich bezig houdt met cyclische economie, komen vele astrologische cycli nu samen. Dit schept de perfecte storm en dat is iets dat we niet zo vaak in de geschiedenis zien. Volgens Armstrong is in 2021 de diepste piek te zien met meer kans op instabiliteit en vanaf 2025-2026 komt het momentum naar een positieve fase. Dan gaat er op zoveel gebieden veel gebeuren. Het heeft invloed op politiek, economie en geografische grenzen. We zitten in de opbouw daarvan naar 2032-2033. En daarna gaan we de verschuivingen zien. Maar in die opbouw gaat er al een verschuiving plaatsvinden van de machtsverhoudingen. (Uit mijn aantekeningen van februari 2019 van de cursus Wereldbepalende machtsstructuren door Karen Hamaker)


In deze tijd komen dus veel processen bij elkaar en zoals in de natuur is ook hierin een perfecte balans te zien want door het virus zullen op den duur veel mensen bewuster worden van de machten en krachten in- en buiten zichzelf. Door de klimaatverandering gaan we beter zorgen voor het milieu en voor de dieren.En zo zal het verlopen als wij collectief meegaan met de beweging van het rad van het leven. Het is nu tijd voor verandering en de verandering begint bij het individu. Het is nu de tijd dat iedere ziel moet gaan kiezen welk pad hij of zij wil volgen. Je hebt invloed op het universum door jezelf te gaan kennen. Hoe meer je bewuster wordt van je Zelf des te meer ga je aanhaken op de collectieve stroom, de liefdevolle stroom van het heelal, die altijd transformeert en waarvan de weg naar eenheid het doel is.


Wees zelf het voorbeeld van de verandering die je in de wereld wilt zien.”

(Mahatma Ghandi)Het Rad van Fortuin is het symbool voor de eeuwige cyclische beweging van het leven. Het doel van het leven is om door de veranderingen en bewegingen in ons leven onze psyche te verfijnen en authentiek te leven. Want eerst dan kan groei en bloei ontstaan.


Het rad van het leven zal je onherroepelijk meenemen in zijn beweging. Soms gaat het makkelijk en geniet je hiervan, je draait met het rad mee omhoog. Op die momenten brengt Anubis, de figuur met het mensenlichaam en de jakhalskop die op de kaart is afgebeeld, jou naar het nieuwe leven. Maar er zijn ook periodes in je leven dat de god Seth, de slang die je links van het Rad ziet, je meeneemt naar de duisternis. Het leven voelt dan als een moeilijke reis. Maar als je meegaat in de beweging van jouw wiel van het leven ga je inzien dat er steeds weer licht komt in de duisternis. Je leert te vertrouwen op de goedheid van het universum en geeft je over aan het leven, zelfs in moeilijke tijden. Zoals je vertrouwt op de zon die iedere dag weer opkomt, kun je vertrouwen op jouw innerlijke god Anubis, de brenger naar het nieuwe leven. Gelijk de zon haalt hij je immer op uit de duisternis.


Door de cirkelpatronen in ons leven komen we herhaaldelijk terug bij datgene wat we onder ogen moeten zien. Dit is een noodzakelijk proces zodat wij de essentie van die ervaringen gaan inzien. Hopelijk worden we steeds iets bewuster en wijzer totdat we tenslotte vredig en met volledig behoud van onze waarden aan een volgende cyclus kunnen beginnen.


Wat we in het verleden niet verwerkt hebben, keert keer op keer terug, elke keer met een iets ander gezicht, maar in wezen altijd hetzelfde, net zolang totdat we de oude kennis onder ogen gezien en ontward hebben

(Satprem)


Het Rad is een fortuinlijke kaart als je de weg vervolgt naar zelfrealisering en dat geldt ook voor het collectief. We zullen ervaringen gaan mee maken en doorleven in het vertrouwen dat we uiteindelijk een eenheid vormen. Het is de goede tijd om de kans tot verandering te pakken om uiteindelijk onze dromen van vrede en saamhorigheid te verwezenlijken.


Kijk naar waar je weerstand voor voelt, of naar de patronen die zich steeds herhalen in je leven. Het doel hiervan is om inzicht te krijgen in wie jij in wezen bent. Accepteer je patronen en weerstand en aanvaard ze met genegenheid. Hiermee geef je jouw rad van het leven een draai de goede kant op. Dit zal je werkelijk een fortuin gaan opleveren, namelijk het goud in jezelf.


"Een crisis is een keerpunt dat me dwingt te beslissen

wat het belangrijkste is voor mij en wie ik ben diep van binnen"

(Kaypacha)
144 weergaven

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page