top of page

Het jaar 2021 en oude structuren lopen ten einde


Het einde van 2021 is bijna in zicht. Het was het jaar van De Hogepriester, de grote arcanakaart met het getal 5.

Het getal 5 heeft een uitdagend en crisisachtig karakter lees ik in een door mij bewaard bericht, nou dat klopt. Ik lees verder in het documentje dat ik in september 2014 opgeslagen heb: “De vijf duidt ook op dynamiek en instabiliteit. De vaste structuur die bij het getal vier (2020) hoort, is verstoord en in beweging gekomen. Er doet zich een nieuwe situatie voor die onbestemd is. Oude zekerheden en vaste denkpatronen gaan niet meer op. De ‘waarheid’ is niet langer het monopolie van de autoriteit of de expert. Nieuwe inzichten worden geboren, maar vooralsnog leveren die strijd met elkaar.”


Wat is het toch wonderlijk hoe alles met elkaar verweven is. De transcendente wereld, het onzichtbare en wat we in de realiteit ervaren en met onze eigen ogen kunnen aanschouwen.


Zoals ik vele malen eerder beschreven heb bevinden wij ons in een soort van initiatie. We staan op de drempel van het vissentijdperk naar het watermantijdperk en komen in een nieuw bewustzijn. Door het aanbrengen van een grote verandering zijn wij mensen van een generatie die onder veel stress staat. De initiatie van een nieuw bewustzijn is niet zomaar iets. Het heeft te maken met diepe krachten van traagheid, van weerstand en van de sporen van de mensheid die zij, gedurende duizenden jaren, voor zichzelf heeft gecreëerd.


De kleine arcanakaarten met het getal 5 geven goed weer welke emoties en gevoelens ons het afgelopen jaar parten hebben gespeeld en wellicht nog steeds doen.


STAVEN V

Er zijn vele opstanden en confrontaties geweest. Het voelde als een krachtmeting en er is onenigheid en geharrewar geweest. Mensen hebben zich actief ingezet.BEKERS V

We kunnen gevoelens hebben gehad van verlies en verdriet. Misschien zelfs wel van wanhoop.
ZWAARDEN V

Er zijn dingen op de spits gedreven of we bevonden ons in het midden van een vijandige situatie. Misschien heeft men zich

wel verraden en bekocht gevoeld of hebben

anderen hen laten vallen en voelden zij

zichzelf geïsoleerd.PENTAKELS V

Een grote onzekerheid heerste onder de mensen. Velen hebben zich eenzaam en verlaten gevoeld. Zij voelden zich in de kou staan en bewogen zich voort op wankele bodem.Kaypacha vertelt het volgende in zijn rapport van deze week:

"Wat we eigenlijk zouden moeten willen is genieten van het proces en weten dat het een proces is. Het is een proces in een proces in een proces. En het is een cyclus in een cyclus in een cyclus. En deze cycli bewegen en veranderen en we hoeven niet in paniek te raken of bang te zijn dat het nooit zal veranderen of dat dit altijd zo zal blijven of dat je voor altijd iets hebt verloren.

Alles beweegt nu, is veranderend, is verschuivend en hoe meer we vertrouwen des te meer zal ons bewustzijn uitbreiden en gericht zijn op een hogere frequentie. Ons bewustzijn zal naar een hogere en duidelijke uitdrukking van het zelf groeien.


Wat we nu zien in de wereld gaat verder dan politiek. En wat we gaan zien in het jaar 2022 is dat het uit zal komen via de politiek. Er zijn mensen die onaantastbaar zijn, die boven en buiten de politiek staan. De politici zitten in de pocket van deze mensen die de show op deze planeet echt leiden.


We kunnen ons hiervan bewust zijn en de kans bestaat dan dat we sommige collectieve onbewuste gevoelens oppikken. Maar dit zijn geen gevoelens van ons persoonlijk. We moeten ons hier nu van gaan scheiden. We moeten voelen wat van onszelf is en wat van het collectief of van een groep is."

Deze gedachte is een stap verder dan het getal 5. Volgend jaar is de kaart De Geliefden aan de beurt, de zesde grote Arcanakaart uit een reeks van 22. Deze kaart De Geliefden verwijst naar een volgende stap in onze evolutie en betekent dat we onszelf moeten zuiveren en thuiskomen bij de kern van onze eigen waarheid.


Dit omvat, volgens Kaypacha, ook het loslaten van onze afgelopen geschiedenis en het loslaten van onze toekomstige ambities en verlangens en doelen. En vooral recht komen in onvoorwaardelijke zelfliefde.


Wij zijn evoluerende groeiende lerende wezens!

Ps. Manuela van der Knaap schrijft in dit artikel over de grote omkering in het bewustzijn en in ons lichaam dat nu bezig is

379 weergaven

Recente blogposts

Alles weergeven

コメント


bottom of page