top of page

Christina's Love-Stream 2 februari 2022Wat heeft liefde met ongehoorzaamheid te maken?

In de wereld waar wij in leven is het soms zo dat als wij in Liefde zijn, wanneer wij met ons hart verbonden zijn, dat we dan dingen doen die de samenleving vreemd vindt. Of dat wat we doen, vanuit het gezichtspunt van de meeste mensen, je het niet doet omdat je dat nou eenmaal niet doet. Onze samenleving is gedeeltelijk van de liefde verwijderd. Alles wat bestaat op de aarde en wat vreemd is dat is alleen dat wat een gebrek heeft aan liefde. Wanneer wij allemaal met ons hart verbonden zijn zullen er geen vreemde dingen zijn op de aarde. Daarom begint ook alles bij onszelf. Het is belangrijk wat we doen. Maar wat we doen en hoe we het doen en wanneer we iets doen dat hangt van onszelf af, dus het hangt af van ons bewustzijn. Als we niet met ons hart verbonden zijn, wanneer we niet met de liefde verbonden zijn doen we andere dingen dan wanneer wij onze hartverbinding nog hebben.


De liefde helpt het leven want de liefde zal nooit iemand schaden. Tijdens de laatste twee jaar met al de vreemde verhalen die men overal vertelt heeft, waaruit vele maatregelen voortgekomen zijn en veel mensen in hun angst waren en niet meer helder konden denken, is het mogelijk geworden waarom veel mensen van hun hart verwijderd zijn geraakt.

Als we allemaal met ons hart verbonden zouden zijn, wanneer we in de liefde zouden zijn, dan zou onze samenleving helemaal niet in zo een gecompliceerde situatie en angstige toestand gekomen zijn.


Als we zouden weten dat er in onze samenleving iets niet klopt dan zouden we ons denken weer de goede richting kunnen geven. De samenleving verandert alleen door mensen en daarom begint het bij onszelf. De veranderingen die we graag in de wereld willen zien die moeten bij onszelf beginnen.


In onze oorspronkelijke spirituele lichaam zijn we allemaal in een staat van liefde en daar is gewoon niets anders. Daar kan deze gecompliceerde situatie helemaal niet bestaan en is er geen verdriet.


Hier op de aarde zijn veel verschillende wezens geïncarneerd en daarom zijn er verschillende soorten bewustzijn en zijn bepaalde dingen gecompliceerd. Bepaalde dingen zijn hier op de aarde daarom verdraaid. Er zijn mensen die niet met de liefde verbonden zijn en er zijn mensen die nog wel met de liefde verbonden zijn, zij beleven de dingen anders dan de mensen die niet meer met de liefde verbonden zijn.

Onze samenleving is collectief zo van de liefde afgewend dat de mensen die met de liefde verbonden zijn dan dingen doen die met de meeste mensen in de samenleving helemaal niet overeenkomen. Zij vinden die dingen dan niet goed of niet geoorloofd. Als we in de liefde zijn doen we niets wat een ander beschadigt. Maar onze samenleving doet wel vele dingen die anderen schade toebrengt. En velen vinden het ook normaal en men denkt er ook niet zo over na omdat men dan denkt dat het gewoon zo is. Dat is net als met oorlogen, die zijn ook niet normaal, oorlog heeft niets met ons mensen te maken. Maar er zijn sommigen die denken dat oorlogen er altijd zijn geweest en dat het nu eenmaal zo is. Maar het heeft niets met de waarheid te maken want mensen zijn ten eerste van oorsprong Liefde. Als men incarneert zijn er mensen die dit meer beseffen dan andere mensen, maar dat maakt niet uit want ook zij zijn in de kern lieve mensen.


Lang lang geleden waren er beschavingen op aarde die met hun bewustzijn veel verder ontwikkeld waren dan tegenwoordig. Zij wisten nog steeds wie zij werkelijk waren. Het waren multidimensionale wezens en zij konden leven in harmonie met de natuur. Heel lang geleden was het paradijs op aarde. In de incarnatie van nu heeft niemand van ons dit paradijs gezien. Maar daarentegen hebben wij wel het verlangen hiernaar. We weten niet van het paradijs in deze incarnatie maar we hebben de informatie van dit paradijs in onze cellen en daarom hebben wij dit verlangen in ons. Het idee dat de oorlogen er altijd zijn is dus een leugen en het verwijderd ons van wat wij weten uit onze cellen.


Er zijn veel verschillende soorten mensen hier op aarde. Er zijn er die wakker zijn en anderen die nog steeds in slaap zijn. De niveaus van wakker zijn zijn verschillend maar men weet niet wat men niet weet en daarom weet niemand van ons welke niveaus er zijn. Er zijn mensen die compleet in slaap zijn en er zijn mensen die wakker zijn op verschillende niveaus. De mensen die al meer ontwaakt zijn die kunnen iets veranderen. Zij kunnen dingen anders doen, zij denken andere dingen, voelen andere dingen en doen andere fysieke dingen. Degene die slapen kunnen dat niet omdat zij nooit op het idee komen. Deze mogelijkheid is niet in hun bewustzijn en zij denken ook niet meer zelf. Zij gaan ervan uit dat als zij iets horen op de televisie, lezen in de krant of wat in het schoolboek staat dat dat de waarheid is, gewoon omdat dat dat is wat er wordt gezegd. Maar dat kun je niet zeggen omdat het systeem waarin wij leven compleet is gebouwd op leugens over alles en over onszelf. Als we dat willen transformeren en we willen de waarheid weten, en liefde is de waarheid, dan moeten wij dat zelf doen. We moeten voor onszelf denken, we moeten de dingen bevragen. En als wij beginnen met denken voor onszelf dan kunnen we dingen veranderen. Omdat we dan niet de wegen zullen volgen die voor ons bepaald zijn. We moeten niet de wegen volgen van anderen maar denken wat wil ik zelf. We moeten de dingen bevragen, ons afvragen: klopt dit echt? En hoe is het werkelijk? Dan kan men zelf beslissen of men iets doet als iemand iets zegt.


Als we een mooie wereld willen, een ideale wereld, als we weer een beetje dichter bij het paradijs willen komen dan gaat dit alleen als we daar zelf mee beginnen. En gaan netwerken met mensen die ook zo denken als wij omdat dit niet kan met mensen die slapen. Men kan met hen praten en zeggen hoe we het zelf zien maar sommigen staan daar niet voor open en hebben geen toegang voor deze gedachten en dan helpt het ook niet als we erover discussiëren. Maar als we met mensen netwerken die open zijn geeft dit ons kracht en moed omdat wij dan merken dat wij niet alleen zijn. Er zijn overal op de wereld heel veel mensen die ook denken als wij. Daarom zal uiteindelijk alles goed komen omdat overal op de wereld mensen zijn die het licht verankeren hier op de aarde en die het goede willen. En die ook bereid zijn daarvoor te doen wat ze ook maar kunnen doen in de situatie waarin we nu leven. We hebben hen nodig. We hebben ook hulp uit de spirituele wereld, van lichtwezens en van positieve buitenaardsen. Voor het grootste gedeelte leven zij niet aan de oppervlakte van deze wereld, niet in een fysiek lichaam en dat betekent dat er bepaalde dingen zijn die alleen wij kunnen doen omdat wij hier leven en daarom moeten wij onze bijdrage leveren. Omdat ieder van ons een deel is van het goddelijk plan.


De onlichte wezens stellen zich voor dat zij hun eigen plan kunnen creëren, zij geloven dit maar uiteindelijk zal dit niet werken want liefde is wat wij werkelijk zijn. Je kunt liefde niet stoppen, je kunt het proces proberen te vertragen en het proberen te stoppen maar je kunt het niet verwijderen omdat de mensheid in de kern gebaseerd is op liefde. En het maakt niet uit hoe lang je mensen onderdrukt, op een zeker punt zullen ze wakker worden. De enige vraag is wanneer het precies zal gebeuren maar op een bepaald punt zal het gebeuren. En daarom zal ook ieder mens op een keer ontwaken. Sommigen in deze incarnatie en anderen misschien 20 incarnaties later maar op een punt zal iedereen wakker worden want ze zijn deze liefde.


En al is deze tijd moeilijk voor sommige mensen er is altijd iets positief. Gedurende de laatste twee jaren zijn er veel vreemde dingen gebeurd maar ik denk dat dit nodig was om sommige mensen langzaam wakker te laten worden zodat zij op konden merken dat er iets niet klopt. Hun leven is verslechterd en het is alsof dit een oproep is geweest om wakker te worden. De onderdrukking die we gezien hebben de laatste twee jaren die was er al daarvoor maar dat hebben we niet opgemerkt omdat we dachten dat het gewoon zo was. Veel mensen dachten dat zij in vrijheid leefden en toen zij de vrijheid verloren tijdens deze twee jaren dachten zij dat de vrijheid weer terug zou komen, dat deze maatregelen weer op zouden houden maar als je daar goed naar kijkt zijn we nooit echt vrij geweest sinds de tijd dat wij in de staat zijn van vergetelheid. Tijdens deze twee jaren kwam het eenvoudig naar de oppervlakte en toen werd het voor veel mensen zichtbaar en waren ze er klaar voor om wakker te worden, en dat is het goede. Er is altijd iets goed, in alles. Maar je kan het alleen zien als je bereid bent om het te zien, zelfs als je niet weet hoe het eruit zal gaan zien. Als we iets willen zien dan moeten we het willen zien en als we het niet willen zien dan sluiten we ons bewustzijn hiervoor. Dan kunnen we het niet zien omdat we het niet willen zien. Het hoeft niet perse bewust te zijn, het kan ook onbewust zijn. Als we het goede willen zien in alle situaties zullen we het op een bepaald punt gaan zien, het werkt gewoon op die manier, al zie je het pas na een gebeurtenis. Want als je in een situatie zit kun je het niet zien maar pas later als we terug kijken dan zie je waar het goed voor geweest is. Het maakt niet uit in wat voor bewustzijn de mensen op de aarde zijn, zij zijn altijd geliefd.


Omdat deze liefde er is en we oorspronkelijk van deze liefde komen is er altijd iets goeds in alles. Omdat de liefde van ons houdt. Soms zien we dit niet in het begin omdat we een beetje begrensd zijn in ons bewustzijn, omdat we een beetje vreemd zijn wanneer we incarneren op deze aarde. Aan de ene kant vanwege hoe we de dingen doen omdat we die hebben meegebracht uit het vorige leven. Aan de andere kant ook omdat als we in ons fysieke lichaam incarneren in de cellen alle overtuigingen en alle inzichten van onze voorouders komen, zij het onbewust. Dat heeft dus ook effect op ons en daarom zijn we allemaal een beetje vreemd. Maar het goede eraan is dat alles wat we bij ons hebben en we merken dat iets ons blokkeert we het ook kunnen veranderen. En alles wat we in onszelf veranderen geven we dan als informatie aan het collectieve veld. We geven deze informatie ook door in onze familielijn, we hebben ze gewoon bij ons in ons energieveld. En andere mensen die nog niet op het idee gekomen zijn kunnen meestal deze onbewuste informatie waarnemen en dan kunnen zij ook veranderen. De mogelijkheid bestaat dus dat als je iets zou willen veranderen de hele natie dit kan doen.


Als we met mensen praten en we merken dat ze nog slapen en dat zij het gevoel hebben dat we een beetje gek zijn omdat we gewoon een ander standpunt hebben dan maakt het niet uit als je er met hen over praat omdat ze niet open zijn. Maar het zal niet voor niets zijn geweest want zelfs als zij het op een bepaald moment niet begrijpen kunnen zij dit misschien later herinneren als zij op een keer wakker worden. En zelfs als dit niet gebeurt en zij hun hele incarnatie lang doorslapen zijn ze, nadat zij hun lichaam verlaten, meestal weer een beetje helderder. Als zij dan op hun leven terugkijken weten ze weer dat ze al eerdere levens gehad hebben en dan zien zij in hun levensterugblik het moment waarop je het toen vertelt hebt. En omdat ze in deze staat zijn en nog een ziel zijn kunnen ze beseffen dat je gelijk gehad hebt en dat het echt waar is. En het leuke daaraan is dat het zijn kan dat de ziel dan zegt dat hij het begrepen heeft en dat de ziel deze informatie in de volgende incarnatie meeneemt en wakker wordt. Je hoeft het niet perse naar de volgende incarnatie mee te nemen, maar het kan, het hangt volledig af van de betreffende ziel.


Dat wat we doen heeft invloed op het heden maar het heeft ook invloed op de toekomst en deze invloed op de toekomst weten we vaak niet, of gedeeltelijk maar niet helemaal. Het hangt ook af van de vrije wil en de mensen samen. Maar ieder van ons heeft invloed op de toekomst. En dat is goed om te weten.


Er zijn wezens die in andere dimensies leven. Zij zien de tijd niet zoals wij de tijd zien. De meeste mensen zien alleen het heden. Er zijn zelfs dimensies waar het heel normaal is dat men meerdere tijden gelijktijdig ziet en dat is dan gewoon normaal, zij leven op die manier. Bij de meeste mensen die hier op de aarde zijn is het meestal niet zo. Dat hangt met ons bewustzijn samen, met onze trilling. Onze trilling is van ons bewustzijn afhankelijk. Hoe meer we wakker worden hoe meer we gaan zien wie we werkelijk zijn. We gaan ook herkennen wat er op de aarde gebeurt en kunnen dan betere beslissingen nemen, beslissen wat we echt willen en wat we niet willen. Dus hoe meer we wakker worden, hoe meer we bewust worden en hoe bewuster we zijn hoe eerder zal ook onze trilling en ons fysieke lichaam zich aanpassen daaraan. Wakker worden gaat meestal stap voor stap omdat ons fysieke lichaam zich daaraan aan moet passen, anders zou het teveel worden. Als we ontwaken zijn er verschillende niveaus. Er is tevens het probleem dat we niet weten wat we niet weten. Dan weten we eigenlijk niet hoe wakker we zijn. Dat merken we pas achteraf. Momenteel weten we het niet.


Ik denk dat er veel mensen zijn die juist door deze vreemde omstandigheden in de laatste twee jaren wakker geworden zijn, die begonnen zijn met hun ontwaken, weer inslapen als nu de dingen opgeheven worden. Zij kunnen gaan denken dat het is opgelost en dat het nu weer goed is. Maar de onlichte structuren en alle plannen die met agenda 2030 samenhangen zijn er nog steeds. Zij willen dat nog steeds, ook als het lijkt dat op bepaalde plaatsen nu dingen weer ontspannen zijn of opgeheven worden. De mensen moeten dus oppassen dat ze niet weer gaan inslapen. Want dat is iets dat er waarschijnlijk ook mee te maken heeft dat de mensen weer in slaap vallen. Daarom is het zo belangrijk dat je echt begrijpt wat er op de aarde aan de hand is en waar het mee samenhangt. Je loopt dan minder risico om snel terug in slaap te vallen als er ook maar één slot vanaf gaat.


Als je meer begrijpt kan je beter beslissen wat men wil of wat men niet wil. En wat je steunen wil en wat je niet ondersteunen wil en dat is belangrijk. Want dat wat wij doen begint met beslissingen nemen. We leren constant. We merken misschien achteraf dat een beslissing toch niet zo goed was maar dat is niet zo erg want dan kunnen we gewoon weer een ander besluit nemen. Beslissingen zijn niet onveranderlijk. Dat is het goede van beslissingen. Als we merken dat de ene weg niet gaat dan kunnen we beslissen om een andere weg te gaan.


Als we beslissen dat we een mooie, vredige en vrije wereld willen dan moeten wij ermee beginnen samen met de mensen die hetzelfde denken als wij. Omdat de politiek dit niet zal doen. Ze kunnen het niet doen omdat het in een systeem zit waarin dat niet mogelijk is. En daarom is het goed als veel mensen ontwaken. Dit verhoogt de trilling in het collectief en dat maakt het voor andere mensen die later wakker worden eenvoudiger. Er is al voorbereidend werk gedaan. Dus alles wat we doen heeft invloed op anderen in het heden maar ook in de toekomst.


Soms gaat het er ook om iets nieuws te doen en als je dan iets nieuws doet dan kunnen we merken dat het nog wat gecompliceerd is, simpelweg omdat het voorbereidend werk nog niet eerder gedaan is. Je kunt dan eraan denken dat al is het ingewikkeld dat het nog steeds goed is, omdat dat het voorwerk is voor anderen die later komen. Ik denk dat de eerste mensen die vaak over spirituele dingen gesproken hebben het zeker niet makkelijk hebben gehad omdat iedereen dacht dat ze gek waren. Tegenwoordig is het veel makkelijker, in ieder geval op een bepaalde manier. De mensen die de eerste waren hebben niet opgegeven maar zijn er juist bij gebleven en hebben doorgezet.


Soms, als we verbonden zijn met ons hart en verbonden zijn met liefde en als we in een samenleving leven welke het tegenovergestelde is tot wat we zijn, moeten we dingen doen die goed zijn voor onszelf en die veel mensen niet begrijpen. En dat vraagt moed. Maar het is de moeite waard omdat het nog voorbereidend werk is en al het voorbereidende werk, ongeacht op welk niveau, zal worden gebruikt. Want anders kunnen diegene die over 20 jaren komen, helemaal niets doen omdat het voorbereidende werk zal ontbreken. Dus het mag nooit onderschat worden wanneer je merkt dat je om te beginnen iets nieuws doet. En ieder mens heeft invloed en ieder mens is nodig anders zou hij hier nu niet zijn. Ieder van ons heeft zijn gebied waar hij zijn taak heeft en dat moeten we volbrengen. Wanneer veel individuele mensen iets doen, iets kleins doen, dan worden deze vele kleine dingen groot. En daarom is iedereen nodig. We moeten gewoon wakker worden en weten waarom we hier zijn en hoe we ons deel hieraan kunnen bijdragen en tegelijkertijd precies weten wat er in de wereld gebeurt zodat we niet weer in slaap vallen. We moeten onderscheidingsvermogen hebben omdat we dat nodig hebben, vooral in de huidige tijd.

1.185 weergaven

Recente blogposts

Alles weergeven

Komentarze


bottom of page