top of page

Zwaarden V en Gerechtigdheid: Chaos


Het ijzige conflict, een gemene ruzie of een weerzinwekkende confrontatie, vaak zijn we hier bang voor omdat we op de slachtbank terecht dreigen te komen. Deze angst regeert de wereld nu tijdens de corona-crisis.


Zwaarden V

De figuur in het midden bevindt zich in een conflict, de figuur op de voorgrond voelt zich de overwinnaar en de achterste figuur loopt met zijn ziel onder de arm richting de oceaan, waar hij zich wentelt in zijn onmacht en zich onderdompelt in verdriet. Het is een chaos.

Als je deze kaart trekt uit de 78 tarotkaarten kan het zijn dat je het slachtoffer of de dader bent van intimidatie, dreigementen of zelfs dat je onderdeel bent van een criminele actie. Kortom een schijnbaar evenwichtige toestand is uit balans.


Er lijkt geen weg te zijn uit de akelige situatie waarin wij ons nu bevinden. Het is ook niet de eerste keer dat wij in een crisis terechtkomen. Als we uit deze crisis komen en de draad weer oppakken zoals voorheen zullen we opnieuw in een crisis terechtkomen. Maar dat hoeft niet, er is een oplossing.


Om uit de chaos te komen dienen alle projecties te worden teruggenomen. Wij, de generatie die op dit moment de aarde bevolkt, hebben deze taak en zullen als individu hiermee aan de slag moeten.

Verbeter de wereld, begin bij jezelf


In deze tijd van isolatie door het corona-virus worden wij op onszelf teruggeworpen. Velen worden aangeraakt door verdrongen stukken en voelen dit nu extra diep. Juist nu hebben we de tijd om hierop te reflecteren en bewustere mensen te worden.


Vergeef jezelf, alleen wij zelf kunnen onszelf vergeven en de verantwoording nemen, de verantwoording voor onze eigen verdrongen gevoelens, voor onze eigen pijn, voor onze eigen daden.


Het aantal mensen dat in liefde en licht leeft zal groter worden. Zij leggen de basis voor de verdere groei van een nieuwe aarde.

Het getal vijf

De kaart met de vijf zwaarden laat zien dat communicatie voor conflicten kan zorgen. Boos zijn en vrijuit spreken kan inzicht geven. Als het ons raakt laat diegene die zich geuit heeft ons de noodzaak inzien van het in verbinding komen met ons Zelf.


Ons keelchakra is het vijfde chakra dat boven het hartchakra ligt. Spreken vanuit je hart is vaak ook niet spreken.

Niets doen, geen verzet bieden als je in een toestand van intense aanwezigheid bent, is een zeer krachtig middel om situaties en mensen te veranderen en te helen. (Eckart Tolle)


Het hartchakra is het vierde chakra. Vier is het getal van het jaar 2020 en roept ons op om te gaan leven vanuit ons hart. Het getal vijf van Zwaarden V laat ons zien dat er chaos is. Het is de stap die na vier komt, tevens het getal van zekerheid en vastigheid. De 5 brengt de krachtige structuur van de 4, die vaak ook een stilstand is, uit balans. Deze onbalans uit zich in onze projectie waardoor we de kans krijgen een bewuster en vollediger mens te worden.

Weg met de zondebok!

De tijd van het zoeken naar zondebokken is voorbij. Het oeroude ritueel van de bok waarop wij al onze zonden konden leggen, dat geofferd werd en op het heilige altaar gelegd en geslacht werd, nam onze zonden weg. Hiermee werden onze zonden, onze schulden, vergeven. De mensen zijn anno nu geëvolueerd tot individualistische wezens en de tijd is aangebroken dat wij dit oude ritueel verinnerlijken, dat wij het ritueel van vergeving in onszelf tot uitdrukking brengen. Wij hebben geen zondebok meer nodig maar mogen leren onszelf te vergeven.


Je bescherming ligt in de energie van Gerechtigdheid. Je hebt alles goed overwogen, je hebt goed nagedacht over hoe je iets ging aanpakken en over de beslissing die je hebt genomen. Het voelde goed, het was op-recht en je nam de volledige verantwoordelijkheid. Het zwaard van Gerechtigheid staat kaarsrecht omhoog, de punt wijst naar de hemel, het is een symbool voor wijsheid, inzicht, helderheid en voor een juist oordeel. Dit was de keus die je gemaakt hebt door de balans op te maken en deze keus klopte voor jou. Het is en blijft een gerechtigde keus voor jezelf. Het dient je en je eert hiermee jouw pad van leren, jezelf helen en transformeren. Je keus onteert anderen niet. Ook niet degene die onbewust is en je verwijten maakt en je probeert te manipuleren, iedereen heeft zijn plek.

Door goed en stevig aanwezig te zijn in ons lichaam en ons niet laten verleiden en te reageren op de verwijten die de ander ons maakt zullen we merken dat de ander ons niet meer beheerst.

Zorg goed voor jezelf!
328 weergaven

Recente blogposts

Alles weergeven

Commenti


bottom of page