top of page

Een Tarotreading is een synchronistische gebeurtenis


Tijdens een tarotreading roep je als het ware synchroniciteit op. Om synchroniciteit te kunnen begrijpen moet je op een andere manier denken over tijd dan je waarschijnlijk gewend bent.

Wij vinden oorzaak en gevolg logisch maar daarnaast bestaat er ook een tijd die in cycli verloopt.


Cyclische tijd en lineaire tijd

De manier van kijken naar tijd als zijnde cyclisch is het leven van onszelf zien als een onderdeel van het grote geheel. Evenals alle planeten en sterren en andere universa draaien ook wij als mens mee in de cycli van het heelal. Het is een holistische kijk op het leven.

Op het bijzondere moment dat jij geboren werd stond het universum in een bepaalde stand en heb je hierin op dat tijdstip jouw speciale plek ingenomen. De plaats en het tijdstip dat wij op aarde komen bepaalt de plek welke wij hebben in het geordende geheel.

Het universum is altijd in beweging in cycli. Ook ons individuele leven beweegt in cycli. Na iedere cyclus die we hebben doorgemaakt komen wij steeds dichter bij ons ware zelf.

Er bestaat ook een lineaire tijd. Bij dit tijdsbegrip is er eerst een oorzaak en daarna een gevolg. Hierbij is keuzen maken een belangrijke factor. Iedere keer als wij een keus maken welke niet in overeenstemming is met onze plek in het geheel, een keus die tegen onze natuur ingaat, blijven we in dezelfde cyclus ronddraaien en komen we niet dichter bij onze kern. Achteraf blijkt dan ook dat het geen goede keus is geweest want alles verloopt stroef en er moet ontzettend geknokt worden om iets voor elkaar te krijgen.

Telkens als wij een keus maken die in de lijn ligt van onze astrologische blauwdruk zal een goede keus zijn voor een toekomst naar een lichter leven. Na iedere cyclus komen wij, soms bewust en soms onbewust, dichter bij ons ware zelf en zal ons leven een stukje verbeteren.

Zinvol toeval

Als wij keuzes maken die min of meer synchroon lopen met onze natuurlijke plek in het universum vallen de gebeurtenissen die we meemaken in de lineaire tijd samen met onze cyclische tijd. Je bent in harmonie met jouw tijd en je krijgt af en toe een klik met het universum. Je bent verbonden met het universum. Het universum waarin een weten voorhanden en werkzaam is dat niet afhankelijk is van ervaring.

Nu komen er toevalligheden in je dagelijkse leven die je als heel bijzonder zult ervaren. Het zijn gebeurtenissen die zin hebben, waar je iets aan hebt of die je een bevestiging geven.

Synchroniciteit is een innerlijke gebeurtenis die relatief gelijktijdig samenvalt met een uiterlijke gebeurtenis én men ervaart het als psychisch zinvol.

Zoals bijvoorbeeld een droom die je hebt of er komen regelmatig getallen aan je voorbij die je iets te zeggen hebben, een boektitel valt op of je zet de radio aan en je hoort precies het liedje dat voor jou bestemd lijkt te zijn. Er is geen oorzaak vooraf gegaan aan deze toevallige samenloop van omstandigheden en het doet iets met je, er is plotseling een gevoel van innerlijke vrede.

Hoe meer men bij het ware Zelf komt des te meer men deze wondertjes gaat zien. Het zijn bevestigingen, inzicht-gevers of wegwijzers en het is steunend.

Tarot en synchroniciteit

Als wij de tarotkaarten schudden en trekken en wij leggen de focus op een bepaalde situatie dan geven wij betekenis aan de situatie, wij geven er betekenis aan. Wij roepen als het ware synchroniciteit op. Met deze holistische instelling laten wij aan ons onbewuste blijken dat wij betrokken zijn bij het geheel. We weten met stelligheid dat er zinvolle samenhangen te ontdekken zijn. Met deze juiste intentie geven wij het universum de kans ons een boodschap te geven en de kaarten met de juiste symbolen zullen ons toevallen.


123 weergaven

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page