top of page

Staven IX en Aas van Staven


Staven IX

De hoog-gevoelige mens heeft, als men nog onbewust is van zijn sterke sensiviteit, doorgaans veel te verduren en kan snel blauwe plekken oplopen. Deze persoon zal een barrière opwerpen zodat hij zijn echte zelf niet meer laat zien en zodoende minder gekwetst kan worden. Wanneer men bewuster wordt van zichzelf wordt het ego steviger en kunnen de barrières geslecht worden.

Maar het kan ook zijn dat een persoon in het verleden kwetsuren heeft geïncasseerd waardoor hij verwond is geraakt. Om niet opnieuw gekwetst te worden heeft hij een muur om zich heen opgeworpen. Er kan door die verwonding veel weerstand opgebouwd zijn tegen andere mensen en daarom laat hij anderen niet makkelijk meer toe. Hij voelt zich snel bedreigd en is voorzichtig zonder dat er zichtbaar gevaar is. Er is verzet tegen vernieuwingen en hij laat demonstratief zijn krachten zien. Deze mensen gooien de deur dicht voor een ander…

Maar de duiding lijkt te veranderen. Nog niet zoveel als in eerdere tijden heb ik de kaart Staven IX in de legpatronen gezien. Hij valt regelmatig tezamen met de Aas van Staven. Deze kanskaart geeft aan dat er potentie aanwezig is voor een nieuwe ontwikkeling.


Aas van Staven

De sjofele man die niet zo goed in zijn vel steekt heeft op de een af andere manier de inspiratie ontvangen om zijn muur af te breken. Hij heeft de staaf die achter hem stond, de Aas van Staven, opgepakt en hiermee heeft hij de eerste stap genomen om zijn muur af te breken. Wat een mooie ontwikkeling is dit!

Hij is maar net begonnen en nog onzeker maar hij is moedig en gaat verder met deze ontwikkeling om weer terug in balans te komen.

Laten wij deze persoonlijke benadering nu eens doortrekken naar het wereldlijke.

De verwikkelingen in de wereld kunnen ons tot een nieuw bewustzijn brengen. Door de massa-migratie worden we uitgedaagd om onze visie te veranderen en het nieuwe op te nemen. Maar er kunnen van die muren zijn van “ik wil helemaal geen nieuwe ideeën en ik wil mijn bewustzijn helemaal niet uitbreiden.” Hiermee zegt men eigenlijk “míjn mening klopt, mijn mening is de ultieme waarheid.” Daarom zijn er nu botsingen en de hele wereld heeft hiermee te maken.

We worden geconfronteerd met onze ideologische verschillen en we moeten op zoek gaan naar nieuwe manieren om te leren omgaan met de verschillen in ons.

Als we deze intentie hebben zullen wij daar de juiste inspiratie voor ontvangen. We zullen ons gaan openen tot een meer tolerantere houding ten opzichte van onze diversiteit.

We krijgen een ander bewustzijn. Het oude denken van ‘Kracht is gelijk aan Macht’ is aan het afbreken, het werkt gewoonweg niet meer.

Nu denk je misschien dat wij hierop geen enkele invloed kunnen uitoefenen maar toch kun jij het verschil maken. Want de verandering begint namelijk bij het individu.

“De ontwikkeling van het collectief loopt altijd achter bij de ontwikkeling van de enkelingen, die zich als stoottroepen van het collectief al eerder bezighouden met de problemen welke zich later van de massa meester maken.”

(Erich Neumann uit Ethiek voor de toekomst 1949)

Het is nu de tijd om onze wijsheid te gebruiken om de innerlijke crisis en wereldse crisis op te lossen. Laten we de balans tussen ons denken en ons gevoel herstellen en dat we door de muren van afgescheidenheid heen gaan breken.

Nadat het volk van Israël vol overgave en toewijding gebeden had tot hun God vielen de metersdikke muren van Jericho om. Misschien heb jij zo een Jericho, zo een levensgroot probleem en lijkt het alsof het muren heeft waar je niet doorheen kunt. Dan kun je vragen om hulp en kracht en je muren van Jericho vallen om. Je zult een nieuwe stad bouwen zoals de stad Jericho en een grootse periode van welvaart beleven.


33 weergaven

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page