top of page

De Dood en Gematigdheid


De Dood en de Alchemisten

Oude tijden en oude gedrags- en denkpatronen zijn voorbij. Zij liggen achter ons. Het is dood en je zou denken dat er plaats is gekomen voor nieuw. Maar dit is niet het geval want voordat er plaats is voor een nieuwe ontwikkeling moet het oude eerst afsterven.

Kijk op de kaart De Dood. Achter de einder gaat de zon onder. Het is tijd om alles af te leggen, alles los te laten waar we waarden aan hechten. De alchemisten van weleer noemden deze handeling purificatie.

Dood is niet het einde maar de dood maakt het mogelijk dat we van de ene staat naar de volgende staat van ons bestaan kunnen. Het is een zwarte tijd, de fase van het nigredo. De zon is onder, het is donker en duister, het is zwart.

Er moet gewassen worden zodat het wit kan worden. Het is de tijd om te zuiveren, van onszelf reinigen. Dit bewustmakingsproces is door de alchemisten aangeduid als het witmaken of witwassen. Het is het bewustmaken van het onbewuste, van onze schaduw. Dit vraagt om verder innerlijk onderzoek en neemt zijn aanvang op de volgende Grote Arcanakaart Gematigdheid. Geleidelijk aan verandert hier het zwarte nigredo in het witte albedo.

Gematigdheid


Op de kaart Gematigdheid komt de zon weer tevoorschijn. Er is na de dood harmonie gevonden waardoor energie onbelemmerd stromen kan. Begrijp je nu dat het leven nooit stil staat? Dat er altijd beweging is? Zoals het water voortdurend stroomt en de aarde onophoudelijk bevloeit en vruchtbaar maakt zo vloeit ook het levenswater in ons en door ons. Het leven is niet eindig en wil altijd verder, het wil transformeren. Van lood naar zilver en van zilver naar goud. Dit is de queeste, de zoektocht van de filosofische alchemisten.

De Beschermengel op Gematigdheid stelt ons gerust. Je energie zal hierdoor gaan stromen en dat waar je naar gezocht hebt zal aan je geopenbaard worden.

In het Engels heet deze kaart ‘temperance’ en temperen is nodig voor de verfijning van onszelf. De vier elementen – vuur (actie), water (gevoel), lucht (denken) en aarde (realiseren) – moeten in de juiste verhouding tot elkaar gemeten worden en gemengd worden om de werking effectiever te maken. Dat is wat Gematigdheid ons laat zien.

Gematigdheid laat tevens zien dat je geduld en vertrouwen mag hebben. Hierdoor zal je harmonie ervaren in jezelf. Gebed en meditatie kunnen je hierbij helpen.

De alchemisten

Net zoals kaart Bekers II, waarop de staf van Hermes staat afgebeeld, herinnert De kaart Gematigdheid ons sterk aan de eeuwenoude fascinatie voor de alchemie. Duidelijk is dit te zien aan het gieten en mengen van het levenselixer in de bekers maar ook aan het vierkant op de borst van de engel met daarin de driehoek. Dit alchemistische symbool laat de overgang zien van het nog onvolledige drietal naar het volledige viertal. Het mankerende in de driehoek is het nog onbewuste vierde element in jezelf dat zich in je schaduw ophoudt en dat ook bewust gemaakt dient te worden om tot volledigheid te komen.

De viertalligheid is een symbool van de totaliteit van het Zelf.

De verwijzingen naar de alchemisten wil ik graag doen omdat ik het bijzonder vind dat zij op hun eigen unieke wijze de zoektocht in zichzelf hebben uitgedrukt op een manier waarop het lijkt alsof zij op zoek waren naar het werkelijke edelmetaal goud.

------------------------------------------------------------------------

“Het beoefenen van de alchemistische kunst geeft ons op prachtige wijze de reden dat de mens veel smart en pijn moet kennen en aan de dood ten prooi moet vallen voor hij een nieuw leven kan beginnen”

(uit Sophic Hydrolith -Watersteen der Wijzen- geschreven in het jaar 1619)

------------------------------------------------------------------------


42 weergaven

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page