top of page

De Kluizenaar en De Ster


'Ken Uzelf' Als je je ware zelf leeft komen de dingen op je pad die goed voor je zijn en kun je als van nature je eigen mooie leven creëren. Je leven krijgt zin.

Om onszelf trouw te kunnen blijven, moeten we weten wie we zijn. De oude Grieken zeiden het al: “Ken Uzelve” en ook de kern van de leringen van Jezus is: “Ken uzelf”.

De Kluizenaar

Toen ik jaren geleden in een soort van identiteitscrisis terechtkwam, wist ik dat ik niet meer verder wilde zoals voorheen. Ik wist dat als ik gelukkig wilde zijn in mijn leven, ik mijzelf moest veranderen. Na dit eerste besef van zelf-verantwoordelijkheid trok ik mij terug in mijzelf om op zoek te gaan naar mijn innerlijke waarheid - voor zover ik dat kon, extravert als ik ben. Anderen kunnen en mogen geen invloed uitoefenen op een zoektocht als deze. Een innerlijke zoektocht moet men echt alleen doen en daarom is dit ook vaak een eenzaam proces.

Het thema van zelf-verantwoordelijkheidsbesef wordt afgebeeld op tarotkaart 8 De Gerechtigheid, daarna volgt kaart nummer 9, de kaart van De Kluizenaar, degene die in afzondering van anderen leeft.

Zelf verantwoordelijk

Na enige tijd van introspectie en veel lezen over spiritualiteit, kwam ik opnieuw in een heftige situatie waarin het mij niet lukte om trouw te blijven aan wat voor mij echt belangrijk was. Na een paar dagen uitte zich dit in mijn lijf en kreeg ik koorts, een week daarna kreeg ik een darmontsteking. Wat bleek? Mijn lichaam was de ziekte van Crohn aan het ontwikkelen. Iedere keer na een vergelijkbare situatie kreeg ik een ontsteking. Op het moment dat ik besefte dat ik dit mijzelf aandeed kreeg ik uiteindelijk de kracht om daadwerkelijk te gaan werken aan mijzelf. Voor mijn gezondheid moest ik gaan uitvinden wat ik iedere keer steeds weer verkeerd deed. Ik moest iets te weten komen over mijn ware aard want dit zou mij helpen om bij mijzelf te blijven en stand te houden.

De Ster

De Sterrenvrouw heeft te maken gehad met een crisis en kijkt naar zichzelf in al haar puurheid. Zij draagt geen kleding om zich achter te verbergen, zij geeft zich bloot. Zij spiegelt zichzelf in het water omdat zij weet dat zij zelf verantwoordelijk is voor dat wat zij heeft meegemaakt. Zij laat het water, hier het symbool van haar gevoelens, terugstromen in de vijver, het symbool van het persoonlijk onbewuste. En zij geeft terug aan de aarde wat van de ander is.

Ik vertrouwde, zoals de Stervrouw, op datgene wat diep in mij gezeteld is; mijn innerlijke waarheid, waar ik als De Kluizenaar naar op zoek was geweest en had gevonden. De symboliek van dit hernieuwde vertrouwen wordt afgebeeld door de ibis in de boom op de kaart De Ster. De ibis werd in vroeger tijden in Egypte vereerd als heilige vogel en is het symbool van de herboren ziel.

Helingsproces

De ervaring van een heftige gebeurtenis zet ons er vaak toe aan meer verdieping te zoeken in onszelf, nog meer waarheid te ontsluieren. Ik kwam in contact met mijn hogere zelf en ik werd steeds krachtiger. Ik ging ontdekken waar ik goed in ben, ik ontdekte mijn passie -de tarot- en het belangrijkste was dat ik ging ontdekken wat goed is voor míj. Gaandeweg leerde ik met vallen en opstaan steeds meer op mijzelf te vertrouwen. De ontstekingen waren er minder en minder en 5 jaar na de eerste ontsteking was ik vrij van die schijnbaar ongeneeslijke ziekte. Dat is nu negen jaar geleden.

De Zwitserse psycholoog Carl Gustaf Jung (1875-1961) zegt:”Juist in het tragisch falen van het Ik beginnen de goddelijke vonken van het zelf in de mens door te schemeren.” De Ster laat zien dat, in het bijzonder na een crisis, contemplatie en meditatie belangrijk zijn om die goddelijke vonken te onderkennen zodat zij je kunnen helpen bij het terugkeren naar het zelf.

“Er bestaan verschillende manieren om inspiratie te ontvangen; de beste is stil zijn.”

(Hazrat Inayat Khan)

Meditatie

De weg van zelfverwerkelijking is niet altijd makkelijk maar met hulp van de tarotkaarten en door dagelijkse meditatie blijf ik, ook tijdens moeilijke perioden, in verbinding met mijzelf.

Vaak wordt meditatie verbonden met het overstijgen van het Ik. Maar iedereen heeft andere overtuigingen en achtergronden en ook vanuit fysiologisch standpunt zijn wij allemaal verschillend. Voor de ene persoon kan het overstijgen van het Ik geschikt zijn en voor de ander juist helemaal niet. Daarom zal de een de voorkeur moeten geven aan een zittende geleide meditatie of mindfulness, terwijl een ander een bewegende vorm van meditatie zou moeten verkiezen, zoals bewust wandelen of Qigong.

“Elke bezigheid kan, als we die bewust uitvoeren, ons met het ‘zelf’ verbinden”

(Joan Borysenko over Mindfulness)

De Ster

Nieuwe hoop en vertrouwen op een goede toekomst

Ik doe mijn best om mij te laten leiden door mijn innerlijke gids want ik ben ervan overtuigd dat deze mij de goede weg wijst. De vogel op de Sterkaart symboliseert naast de herboren ziel, ook de spirituele kracht die ons begeleidt naar een nieuw niveau van bewustzijn. Deze spirituele kracht biedt ons emotionele veiligheid en is de verbinding tussen hemel en aarde. Overgave aan deze kracht geeft mij rust en vertrouwen.

Het ‘je laten leiden’ komt terug in de achtpuntige ster op de kaart (De Ster is de 17e kaart; 1 + 7 = 8!). Deze ster is de kerstster die de drie koningen de weg wees naar Christus. Hierin komt tevens nieuwe hoop en een positieve toekomst tot uitdrukking. Ook de Stervrouw laat zich de weg wijzen naar een goede toekomst en vertrouwt op het goede gesternte. Zij stelt zich open voor de wijsheid van de kosmos en geeft zich hieraan over. De sterren staan voor een blik in de toekomst waar de astrologie ons toe in staat stelt.

Het getal 17 komt ook terug in de berekening van de nieuwe maan. Zeventien dagen vanaf de laatste volle maan laat de sikkel van de nieuwe maan zich weer zien en is daarom sinds mensenheugenis het symbool geworden van hoop en een nieuwe toekomst. Het licht aan het einde van de donkere tunnel is een belangrijke duiding van deze 17e kaart in de grote Arcana.


56 weergaven

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page